Kemal Aydoğmuş

18 YILLIK TARTIŞMA...

20 Haziran 2017 23:56
A
a
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildiği 1999 yılından bu tarafa,
Yılmaz Büyükerşen’in;
Büyükşehir Belediye bütçesinden Eskişehirspor’a yardım yapıp yapmama konusundaki duruşu her zaman aynı...
Yılmaz Büyükerşen’i yakından tanıyanlar,
Ve hadi tüm Eskişehir bilir ki,
Büyükerşen bu tür konularda ‘zamana ve koşullara göre’ asla taviz vermez...
***
Bakın ne diyor ilgili yasa;
Belediyelerin spora ve spor kulüplerine yapacakları yardımlar, 1580 Sayılı Yasanın 15’inci maddesinde sıralanmış...
Görevlerinin içinde, spor kulüplerine aynı ve nakdi yardımda bulunulması kesinlikle öngörülmüyor...
Belediyelerin spor ve spor kulüplerine yapacakları katkı 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasanın 14. Maddesinde de ayrıca düzenlenmiş...
Yine,
Dernekler Yasası’nın 61’inci maddesi profesyonel spor kulüplerine yardım yapabilecek iki kurum sayıyor...
Birincisi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
İkincisi de, branşların federasyon yapılanmaları. (Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu, Atletizm Federasyonu gibi...)
Denetçi Saadettin Doğanyiğit’in kamele aldığı inceleme yazısına göre,
“Profesyonel spor kulübünün ilgili belediyenin adını taşıması, durumu değiştirmeyecektir. Zira belediyeler, sadece Dernekler Yasasının 57. maddesi ilk fikrası hükümleri kapsamında belediye bünyesinde kurulan amatör belediye spor kulüplerine yardım yapabilirler.”
***
Doğanyiğit’in inceleme yazısının sonuç bölümü ise şöyle;
Belediyelerin spora ve amatör spor kulüplerine yapabilecekleri katkı, teşvik ve yardımların sınırının ve şeklinin nasıl olması gerektiği hususları yasal hükümler ve yargı kararları çerçevesinde incelenmiştir.
Görüleceği üzere gerek 1580 sayılı Belediye Yasası ve gerekse belirtilen diğer yasalar, spor ve amatör spor faaliyetleri ile gençlik ve spor kulüplerini birbirinden farklı değerlendirmiş ve 1982 Anayasası’nın da etkisiyle, spor ve spor tesisleri ile amatör nitelikteki spor faaliyetlerinin belediye ve diğer kamu kuruluşlarınca teşvikine önem vermiş; ancak, haklılık payı olabilecek bazı nedenlerden dolayı aynı teşviki Dernekler Yasasının 57’nci maddesi birinci fıkrası hükmü dışında kurulan amatör spor kulüpleri ile profesyonel spor kulüpleri için öngörmemiştir.
Bunun en önemli nedenlerinin; bu tür amatör spor kulüpleri ve profesyonel spor kulüplerinin amaçları dışında faaliyet gösterebilecegi konusundaki kaygılar ile Anayasa’nın öngördüğü kamusal teşvik ve katkının spor faaliyetlerinin tüzel kişilik kazanmış hali olan kulüpleri değil, sadece ‘spor faaliyetleri’ ve ‘gençliğin spora kanalize edilmesini’ kapsadığı yönünde oluşan genel yargı olabilecegi düşünülebilir.
Bununla beraber belediye ve özel idareler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kısıtlı kaynaklarıyla amacına en uygun hizmeti etkin ve verimli şekilde üretmelerinin esas olduğu; ancak, özellikle belediyelerin parasal imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle yöre halkı için en zaruri ihtiyaçları bile karşılayamadıkları hatta personel giderlerini ödemede zorlandıkları gibi gerçekler gözönünde bulundurulur ise, ilgili yasalarımızın spora kamusal yardım ve teşvik konusunda salt spor faaliyetleri ile spor kulüplerini ayrı ayrı değerlendirmesinin ve bunlara farklı tavır takınmasının nedeni, sanırız daha iyi anlaşılacaktır.
***
Yarın devam edelim...
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Son Haber Gazetesi