SEMİH DEMİRAL

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARDAN KORUNMA-2

27 Mart 2019 23:59
A
a
Geçen hafta Büyük endüstriyel kazanın ne olduğu, tarihte yaşanmış olan büyük endüstriyel kazalar ve mevzuatlardaki yerinden bahsetmiştim.  Bu hafta alınması gereken tedbirlerden bahsedeceğim.
Büyük endüstriyel kazalardan korunmak için en önemli husus kimyasal maddelerin envanterinin çıkarılması, yanıcılık, patlayıcılık, oksitleyicilik, aşındırıcılık, zehirleyicilik özelliklerinin belirlenmesi, miktarlarının belirlenmesidir. Kullanmış olduğumuz tüm madde ve karışımların Güvenlik Bilgi Formları temin edilmelidir. Bu formlar Avrupa direktifi olan CLP Yönetmeliğine uygun olması çok önemlidir. 02.03.2019 tarihinde yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik CLP Yönetmeliğine uygun kimyasal madde sınıflandırmasına göre seviyeleri belirlemiştir. İşyerleri, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini insana ve çevreye en az zarar verecek şekilde sınırlamak için güvenlik yönetim sistemi ile ilgili asgari olarak mevzuatta belirtilen yükümlülüklere ilişkin gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. İşyerleri, büyük endüstriyel bir kaza olma ihtimaline karşı, kuruluşta bulunan, büyük kaza senaryo dokümanındaki senaryolara dâhil olan her bir tehlikeli madde için müdahale yöntemi ile koruyucu donanım bilgilerini içeren bir kart hazırlar. Bu kartı il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, bağlı bulunduğu belediye ve/veya büyükşehir itfaiye teşkilatına ve kuruluşun organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi içinde yer alması durumunda bağlı bulunduğu bölge yönetimleri itfaiye teşkilatına göndermesi gerekmektedir.
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’te belirtildiği şekilde yapılan toplama kuralına göre belirtilen seviyeleri geçmesi durumunda alt veya üst seviyeli kuruluş büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla büyük kaza senaryo dokümanı hazırlaması gerekir. Bu doküman ile Tehlikeli ekipmanların belirlenmesi, Belirlenen tehlikeli ekipmanlar üzerinden tehlikelerin tanımlanması, Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek kuruluş dışından kaynaklanabilecek harici tehlikelerin tanımlanması, Tehlikeli ekipmanlar üzerinden büyük kaza senaryolarının oluşturulması sağlanır. Alt seviyeli kuruluş; büyük kaza önleme politika belgesi ile ilgili tebliğde istenilen bilgileri ve Yönetmelik’te belirtilen güvenlik yönetim sistemini dikkate alarak büyük kaza önleme politika belgesi hazırlanır. Büyük kaza önleme politika belgesi büyük endüstriyel kazaları önlemek ve işyerinde yüksek seviyede koruma önlemi almak amacıyla, güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir belgedir. Üst seviyeli bir kuruluş, asgari olarak Yönetmelik’te belirtilen bilgileri içermek kaydıyla güvenlik raporu ile ilgili tebliğde belirtilen hususları dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar ve kuruluşta muhafaza eder. Güvenlik raporu; kuruluşun, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı ve kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir belgedir. Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, dâhili acil durum planı hazırlar ve kuruluşta muhafaza eder. Bu dokümanları yetkin kurum ve uzmanlarca yapılması daha uygun olacaktır.
Alt ve üst seviyeli kuruluşlar, büyük endüstriyel kaza tehlikelerine ilişkin kamuyu internet sitesi, internet sitesi yoksa bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odası internet sitesi üzerinden sürekli bilgilendirir ve gerektiğinde bu bilgileri günceller. İşyerlerinde büyük endüstriyel kaza meydana geldiği takdirde, mümkün olan en kısa sürede, en uygun araçları kullanarak Valilik, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü, bağlı bulunduğu belediye ve/veya büyükşehir itfaiye teşkilatına ve kuruluşun organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi içinde yer alması durumunda bağlı bulunduğu bölge yönetimleri itfaiye teşkilatına, il sağlık müdürlüğünü ve kuruluş organize sanayi bölgesinde veya endüstri bölgesinde ise ilgili bölge yönetimlerini meydana gelen kazadan derhal haberdar etmesi gerekir.
İşyerleri Büyük endüstriyel kazaların meydana gelmeyeceği şekilde önleyici tedbirleri almaları gerekir. Çünkü, felaket yaşandıktan sonra ortaya çıkacak maliyet ilk başta alınacak önlemlerden kat ve kat daha fazla maliyete neden olacaktır.  Öncelikle yazılı bir politikanın olması ve en büyük işveren yazılı bir şekilde taahhüt vermesi gerekir. Bu politika çalışanlara ilan edilmesi ile birlikte tüm faaliyetlerde Büyük endüstriyel kaza ile ilgili kaynakta önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. Büyük endüstriyel kazalardan korunmak için Güvenlik Yönetim Sistemi kurulmalıdır. Güvenlik Yönetim Sistemi, Büyük kaza önleme politikasının belirlenmesi ve uygulanması için gerekli olan organizasyon yapısını, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları da içine alan bir yönetim sistemidir.
İşyerlerinde muhtemel patlayıcı ortamlar belirlenerek bu noktalarda 3 bölgeden oluşan patlama bölgeleri belirlenir. Gazlar, buharlar ve tozların bir kısmı patlayıcı özelliktedir. Gaz ve buharlar için Bölge 0, 1, 2 bölgeleri belirlenir, tozlar için bölge 20, 21, 22 bölgeleri belirlenir. Patlayıcı ortamlar özel işaret ve levhalar takılarak belirtilmelidir. Patlayıcı ortamlardaki tüm elektrikli ekipmanlar ve tesisatlar Atex sertifikalı exproof ekipman olmalıdır. Bu ekipmanların seçiminde patlama bölgesinin tehlikesine uygun seviyede güvenilirlik seviyesi yüksek SIL sertifikalı ekipmanlar olmalıdır. Belirlenen bu patlayıcı ortamlarda sigara, kaynak, taşlama, açık ateş ve alev çalışmaları yasaklanmalıdır. Patlayıcı, yanıcı madde ile çalışılan işyerlerinde mutlaka kaynak, taşlama, kesim işlemleri belirli bir izne tabi bir şekilde kontrollü yapılmalıdır. Bu tür ortamlarda statik elektrik tehlikesine karşı topraklama önlemleri alınmalı ve çalışanlar bu bölgede anti statik kıyafet ve ekipmanlar kullanmalıdır. Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler binalardan, çalışma alanlarından uzakta, iyi havalandırılmış bir alanda depolanmalıdır. Bu alanlar sürekli kontrol altında tutulmalı, yangın güvenliği önlemleri alınmalıdır. Boru tesisatları içindeki maddeye göre ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen renklerde boyanmalıdır. Gaz tesisatları periyodik şekilde kontrolleri sağlanmalı, muhtemel patlayıcı ortamlarda gazın cinsine uygun noktaya yerleştirilmiş gaz dedektörleri bulunmalıdır. Gaz algılaması olduğunda gaz tesisatını otomatik kesecek vanalar olmalıdır. Kimyasal maddeler tehlike sınıflarına uygun bir şekilde ayrı ayrı depolanmalıdır. Kimyasal depolarda iyi bir havalandırma tesisatı olmalı, yangın algılama ve otomatik söndürme sistemi kurulması muhtemel büyük endüstriyel kazaları engelleyecektir. Gaz ve buharların haricinde bazı toz maddelerde patlama tehlikesi oluşturmaktadır. Un, nişasta, tahıl, şeker, talaş, kömür, alüminyum tozları belirli boyutlarda olması, hava ile uygun karışımı sağlaması ve ateşleme kaynağı bulunması durumunda patlayabilirler, bu yüzden bu tür toz maddeler ile çalışan tesislerde toz patlama risk analizi yapılmalıdır.
Büyük endüstriyel kaza tehlikesi taşıyan işyerleri güvenlik yönetim sistemi çerçevesinde tehlikelerini belirlemiş, çalışanlarının eğitim ve yetkinliklerini artırmış, çalışma alanlarında yeterli şekilde gerekli güvenlik önlemlerini almış, muhtemel acil durumlara karşı ekiplerini oluşturmuş, acil durum ekiplerinin eğitimi, tatbikatlarını sürekli olarak yapmış, çalışma alanlarını belirli periyotlarda denetim ve kontrollerini yapması durumunda böyle bir felaket yaşanmaz, tüm insanlar rahat ve güvenli bir şekilde hayat geçirirler.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Son Haber Gazetesi