Prof. Dr. Engin Kınacı

HAYVAN ÜRETİCİSİ ŞİKAYETÇİ

1 Aralık 2017 23:59
A
a
 Hayvan varlığımızın sadece yaşamını sürdürebilmesi  yani hayatta kalabilmesi, diğer bir deyişle  yaşam payı besin maddesi ihtiyacı için gereken toplam kaba yem ihtiyacının yaklaşık beşte üçüne yakın bir miktarı  üretebilmekteyiz. Doğru bir hayvan besleme için yaşam payının üzerine en az 5 kg süt verimi için de, kaliteli kaba yem kullanılması gerekmektedir. Aksi halde beslenmede ortaya çıkacak olan açığın pahalı karma yemlerle karşılanması gerekir ki bu da maliyeti yükseltmekte, hayvanlarda bazı metabolik hastalıklar da ortaya çıkarabilmektedir. Diğer önemli bir husus ise karma yem yapımında kullanılan ham maddelerin çoğunun insan gıdası olarak kullanılan ürünlerden sağlanmasıdır ve bu nedenle gıda arzının azalması ve/veya fiyatlarının yüksek olmasının nedenlerinden birisi olmasıdır.Yem değeri düşük olmasına karşılık, saman en çok tüketilen kaba yemdir ve bu nedenle son günlerde saman fiyatında görülen yüksek fiyatlar hayvan yetiştiricilerini endişelendirmektedir.                                     Türkiye büyük bir tahıl üreticisi olduğundan, başta saman olmak üzere hasat/harman artıkları da büyük miktarlarda elde edilmektedir, ancak bu üretim yılında elde edilebilen saman miktarı oldukça düşük gerçekleşmiş bulunmaktadır. Geç yağışlar ve üründe meydana gelen yatmalar nedeniyle çürüyen ve sararıp bozulan sapların saman yapılmaması nedeniyle elde edilen miktarın zannedilenden az olduğu bölgeler ve yöreler bulunmaktadır. Saman azlığının önemli nedenlerinden birisi de, üreticilerin yüksek verim potansiyeline sahip, boyu orta-kısa olan tahıl çeşitlerini daha çok tercih etmeleridir. Daha çok sulanır koşullarda üretilen bu çeşitlerin özellikle son üç üretim yılında görülen yüksek veya düzgün dağılımlı yağışlar nedeniyle kuru tarım alanlarında da yaygınlaşması  ve bunlardan elde edilen sap verimlerinin düşük olmasıdır.                                                                                      Hayvan üreticilerinin endişelerine doğal olarak tüketiciler de katılmaktadır, çünkü  sebze ve meyve fiyatlarında görülen büyük artışlardan sonra, zaten yeterince pahalı olan et, süt ve bunların mamulleri ile yumurta gibi insanın sağlıklı yaşaması için tüketmesi mutlak gerekli olan hayvansal gıdaların da fiyatlarında olan artışlar, ailelerin bu ürünlerden büyük oranda ya da tamamen vazgeçmesine neden olabilecek, bunun sonucunda insanlar direnç kaybına uğrayarak bir çok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabileceklerdir.                                                                                                                                                   Aslında pek çok hayvan yetiştiricisinin, hayvana çok az miktarda enerji sağlayabilen, yem değeri çok düşük samanı bile tedbir olarak ihtiyacın bir miktar üzerinde alıp stoklayamaması, hayvancılıktan yeterince gelir sağlayamamasından ve alım gücünün düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Halbuki halkımızın dengeli ve sağlıklı beslenmesinde çok büyük önemi olan hayvansal proteini ucuz, kaliteli ve yeterli bir şekilde tüketebilmesi için hayvancılığımızın gelişmesi, hayvanlarımızın performanslarının ve verimliliklerinin artması, bunun için de hayvanlarımızın iyi beslenmesi gerekmektedir. Bu beslenmenin en sağlıklı ve olabildiğince düşük bir maliyetle yapılmasının yolu kaliteli kaba yem kullanılmasıdır. Kaliteli kaba yem kuru ot, yeşil yemler ve silo yemleridir. Bu yemler karma yemlere göre daha ucuzdur, geviş getiren hayvanların ihtiyacı olan maddeleri sağlar, verimliliklerini yükseltir, metabolik hastalıklardan korunmalarını ve yüksek kalitede ürün vermelerini sağlar. Kaliteli kaba yemler çayır ve meralar ile yem bitkileri tarımından elde edilir. Ülkemizin çayır ve meraları yeterli büyüklükte olmasına karşılık, erken ve aşırı otlatma nedeniyle verim gücünü kaybetmiş ve üzerinde yetişen kaliteli ot türleri azalmıştır. Tarla tarımı içinde yer alan yem bitkileri üretimi ise olması gerekenin çok altındadır. Kaliteli kaba yemin dışında bir de yem değeri düşük kaba yem kaynakları bulunmaktadır. Bu yemlerin selülüz, lignin, hemiselüloz içerikleri yüksek, enerji verimleri az, ham protein ve organik madde düzeyleri düşüktür. Geviş getiren hayvanlar bunlardan enerji yönünden yararlanır ve bunlar hayvana tokluk hissi vermektedir, ancak fazla kullanıldıklarında, yem rasyonlarındaki (yem karışımları) yem değeri yüksek diğer yem hammaddelerinin sindirimini de olumsuz etkilemektedir.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Son Haber Gazetesi