SEMİH DEMİRAL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

21 Kasım 2018 23:59
A
a

Dünyada ve Ülkemizde Güvenliğe Bakış

Dünyada ve ülkemizde her yıl birçok iş kazası ve meslek hastalığı meydana gelmekte ve bunun sonucunda çalışanlar hayatını kaybetmektedir. Kaybedilen hayatların haricinde maddi kayıplar, ekipman ve iş yeri zararları, zaman ve üretim kayıpları ekonomik olarak da çalışma hayatını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Çalışma hayatında insanların davranışları, tutumları, alışkanlıkları ve değerleri her şeyi etkileyebilir. İş sağlığı ve güvenliğinin gerçek anlamda idrak edilmemesi ve uygulanmaması kazaları beraberinde getirecektir.
Çalışma hayatında çalışma ortamı, makine ve ekipmanlar ile ilgili önlemlerin alınması tek başına kazalardan korunmak için yeterli olmamaktadır. Çalışanların yeterli bilinç seviyesinde olması kazalardan korunmada en önemli faktördür. Kazalar kişisel kusur ve hatalar ile başlar, daha sonra tehlikeli hareket ve tehlikeli durumların meydana gelmesi, sonrasında kaza olayı ve yaralanma meydana gelir. Peki, kişisel hatalar nasıl engellenebilir? Ancak, kuralların içselleştirilmesi, davranış, tutum ve değerler haline getirilmesi ile mümkündür. Bu da ancak güvenlik kültürü ile mümkündür.

Güvenlik Kültürü Nedir?

Kültür, insanların davranışlarını yönlendiren normlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemi olarak tanımlanabilir. Kültür, görece daha soyut ve durağan, çok boyutlu ve yönleri olan bir bütün, paylaşılan, öğrenilen, aktarılan ve fonksiyonel bir yapıdır. Güvenlik kültürü ise birey, iş ve örgüt arasındaki çok sayıda amaca yönelik etkileşimin ürünüdür. Diğer bir ifade ile güvenlik kültürü, kurumun sağlık ve güvenlik programlarının yeterliliğine, tarzına ve uygulamadaki ısrarına karar veren birey ve grupların değer, tutum, yetkinlik ve davranış örüntülerinin bir ürünüdür.

Çernobil Felaketi ile Birlikte Güvenlik Kültürü ile Tanıştık

Güvenlik kültürü ile toplumun ilk tanışması Çernobil Nükleer kazasından sonra olmuştur. Hazırlanan raporda kurumun güvenlik kültürünün zayıflığından söz edilmiş ve bu kazanın nedenlerinden biri olarak gösterilmiştir. Güvenlik kültürü bazen güvenlik iklimi ile beraber anılmaktadır. Güvenlik iklimi, güvenlik kültürüne ulaştıran araçlardan en önemlisidir. Güvenlik iklimi, güvenliği veya emniyeti tehdit edebilecek davranış veya uygulamalarla bunların yer aldığı ortak kullanım ya da etki alanında bulunan insanların veya nesnelerin zararını en aza indirmeyi amaçlayan, güvenlik veya emniyete öncelik veren algılar, inançlar, tutumlar, kurallar, roller, sosyal, teknik ve politik uygulamalarla, yetkinlikler ve sorumluluk hislerinin bütünüdür. Kültür için yazılı olmayan organizasyonel kurallar denilebilir. İklim ise, belirli bir fonksiyonel alana, örneğin; sağlık ve güvenlik gibi özellikli uygulamalardır.

Güvenlik Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Bir organizasyonda güvenlik kültürünün oluşturulabilmesi için Üst Yönetimin Taahhüdü, etkin bir İSG Yönetim Sisteminin oluşturulması, iş yeri kurallarının açık bir şekilde belirtilmesi ve çalışanların doğru bir şekilde yönlendirilmesi ile mümkündür. Ancak etkili bir iletişim ile güvenlik kültürü oluşturulabilir. Çalışanların görüşlerinin alınması, katılımlarının sağlanması, ramak kala bildirimlerinin yapılması iletişim ögelerinden birkaçıdır. Güvenlik kültürünün en önemli göstergelerinden birisi de ramak kaladır. Ramak kala; insanlara, binalara ya da ekipmanlara zarara verme potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan potansiyel tehlikeli durumlar veya zararsız atlatılan olaylardır.
Güvenlik kültürü, her toplulukta belirli bir aşamadadır. Bu ancak güvenlik iklimi ve güvenlik kültürü ölçümleri ile seviyeleri belirlenebilir. Bunlar sırasıyla bilinçsiz yetersizlik, bilinçli yetersizlik, bilinçli yeterlilik, içselleştirilmiş yeterlilik şeklinde sınıflandırılabilir. Eğitimler, katılımlar, ödüllendirmeler, kampanyalar güvenlik kültürünü şekillendiren önemli unsurlardır. Güvenlik kültürünün tipik göstergeleri ise; tehlikeyi oluşmadan önce öngörebilmek, tehlikeli davranışlardan uzak durmak, risk almamak, güvenli davranışları alışkanlık haline getirmek, güvenli yaşamayı ‘yaşam biçimi’ haline getirmek, sadece iş yerinde değil, hayatının her alanında güvenliği ön planda tutmaktır.
İş sağlığı ve güvenliği kültürünü nasıl temel değer haline getirilebilir? Rehberlik ederek, etkili iletişim kurarak, saha liderliği (koçluk) yapılarak, sağlık ve güvenlik uygulamalarına katılarak, çalışanları cesaretlendirerek, teşvik ederek insanları harekete geçirmeli ve kalpleri kazanarak, inandırarak akıldan kalbe bir yol açmalıyız.
Haydi! Hep birlikte güvenlik kültürünü oluşturalım…
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Son Haber Gazetesi