İbrahim Gerede

SOL SİYASETİMİZDEN KESİTLER

13 Şubat 2018 06:00
A
a
      İnsanlığın “eşitlik, özgürlük, barış, kardeşlik…” gibi yaşamsal özlemleriyle tarih sahnesine çıkan “sol düşünce”, tarihin her döneminde ve her yerde zorluklarla karşılaşmıştır…
      Ne yazık ki bugün Türkiye, sol düşüncenin ve sol örgütlenmenin karşısına çıkarılan yasaklar, baskılar ve saptırmalar konusunda dünya ülkelerinin ön sıralarında yer alıyor…
      Ama her türlü engele karşın, bu güzel coğrafyada “kardelen çiçeklerinin yaşama umut muştulaması” önlenemiyor…
CHP 36. OLAĞAN KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ
      3- 4 Şubat 2018 günleri yapılan CHP 36. Olağan Kurultayı ile ilgili olarak medyamızda özellikle kısır tartışmalar öne çıkarıldı.
      Sol çevrelerimiz de genellikle bu kısır tartışmalara körükle yaklaştılar…
      Oysa bu Kurultayda ortaya çıkan iki güzellik, ülkemizde demokratik siyasetin korunması ve geliştirilmesi açısından çok önemlidir.
      Bu güzelliklerden birisi, çok sayıda aday olmasına rağmen “parti içi seçimlerin çarşaf liste yöntemiyle yapılması…”
     Bu güzelliğin CHP’nin taşra örgütlerine ve hatta Türkiye’ye örnek olacak güzellikte olduğu gerçeği, görmezden gelinemez…
      Diğer güzellik ise tüm delegeler tarafından oybirliğiyle kabul edilen ve içeriği demokratik Türkiye için çok değerli tespit ve önermelerle dolu olan ve 17 madde altında toplanan “Kurultay Sonuç Bildirgesi…”
     10 Şubat 2018 günü yapılan PM toplantısında da 13 madde altında özetlenerek kabul edilen bildirinin içeriği şöyle:
       1) OHAL düzenine son verecek, OHAL’in yarattığı bütün tahribatları ortadan kaldıracağız.
      2) Tek adam rejimini kaldırıp, kuvvetler ayrılığına dayalı tam demokrasiyi kuracağız.
      3) Laiklik temelinde inanç ve yaşam tarzlarını güvence altına alacak güçlü bir Cumhuriyet yaratacağız.
      4) İnternet ve medya özgürlüğü de dâhil olmak üzere düşünce ve ifade özgürlüğünü en geniş biçimde hayata geçireceğiz.
      5) Hukukun üstünlüğünü tesis edecek, yargı bağımsızlığını sağlayacağız.
      6) Toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasa yaparak, hukukumuzu 20 Temmuz Darbesi dâhil bütün darbe hukukundan temizleyeceğiz.
      7) Adalet ve huzuru sağlayan bir düzen kuracağız.
      8) Üreten, zenginleşen, adaletli paylaşan bir Türkiye yaratacağız.
      9) İşsizlik, yoksulluk ve her türlü eşitsizlikle mücadele edecek, güçlü bir sosyal devlet kuracağız.
      10) Herkese parasız, ulaşılabilir, çağdaş, kaliteli eğitim ve sağlık hizmeti sağlayacağız.
      11) Kürt sorunu dâhil bütün toplumsal sorunlarımızı, eşit yurttaşlık temelinde, ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşı ile çözeceğiz.
      12) Her türlü terör, çatışma ve kutuplaşmayı ortadan kaldıracak, toplumsal huzuru inşa edeceğiz.
      13) Dış politikamızı, yurtta barış dünyada barış ilkesi temelinde yeniden oluşturacak, iç siyaset malzemesi ve kutuplaşma aracı olmaktan çıkaracak, Türkiye’yi tekrar sözüne güvenilir ve öngörülebilir uluslararası aktör konumuna getirmek için ortak bir milli duruş oluşturacağız.

       Dileğimiz, CHP Kurultayı Sonuç Bildirisi’nin başta CHP’liler olmak üzere tüm duyarlı yurttaşlarımızca “okunması, irdelenmesi ve yaşama geçirilmesi için gereğinin yapılmasıdır…”
*******
TİP’İN 57. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
      13 Şubat 1961 tarihinde bir grup sendikacı tarafından kurulan “Türkiye İşçi Partisi (TİP)”, bugün 57. Kuruluş yıldönümünü yaşıyor.
       TİP’in tarihsel sürecindeki dönüm noktaları şöyle özetlenebilir:
 • 1960’lı yıllarda Türkiye siyasetine adeta “sol damga” vurdu…
 • 12 Mart 1971 sürecinde askeri mahkeme tarafından kapatıldı.
 • 1 Mayıs 1975 tarihinde Behice BORAN öncülüğünde yeniden kuruldu.
 • 12 Eylül 1980 darbesinden sonra illegal sürece geçti…
 • 7 Ekim 1987 tarihinde TKP ile birleşerek TBKP’yi oluşturdu ve kendisini feshetti…
 
      Türkiye demokrasi tarihinde özgün bir yeri olan TİP ile ilgili olarak bugünkü bakışla şu nesnel değerlendirmeler yapılabilir:
 • Türkiye sosyalist sol siyasal yaşamında başarısı aşılamayan bir partidir…
 • TİP deneyiminin esas önemi, “sosyalizm düşüncesinin kitlelere taşınmasıdır…”
 • TİP çatısı altında, “işçi sınıfı hareketinin, aydınların, gençlerin, sol ve ilerici çevrelerin temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturdukları birlik”, Türk siyasal yaşamının ana akımlarından birisi olmuştur…
 • Günümüzde sürekli bölünen ve daralan sol parti ve çevreler için TİP örneğinden alınacak çok şeyler var…
Örneğin, bugün TİP’in Türkiye sol kamuoyunda halâ çoğunlukla benimsenen “meşru ve saygın imajı” korunup geliştirilerek, “TİP adıyla sosyalist bir çatı örgütü” oluşturulabilir…
*******
HDP 3. OLAĞAN KONGRESİ ÜZERİNE…
      11 Şubat 2018 günü Ankara’da yapılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) 3. Olağan Kongresi, bu partinin “bir Türkiye gerçeği olduğunu” bir kez daha anımsattı…
Bu kongrede ortaya çıkan doğrular ve yanlışlar; abartılmadan ve küçümsenmeden nesnel bir yaklaşımla değerlendirilmelidir…
Bu kongrenin ana teması olan “Kürt Sorunu” konusunda:
 • Etnik yaklaşımlarla değil, evrensel demokrasi ilkeleri doğrultusunda…
 • Eşit yurttaşlık temelinde toplumsal uzlaşı ile…
 • Ve kesinlikle demokratik yöntemlerle çözümler üretilmelidir…
Bu bağlamda, bazı çevrelerce HDP’ye yüklenmeye çalışılan “sol çatı imajının”; bu partiye de Türkiye çapında sürdürülecek “bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine” de büyük zararlar verebileceği unutulmamalıdır…
      Sağlıkla, sevgiyle, dostlukla…
 
           
 
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Son Haber Gazetesi