SGK KAYITDIŞI ÇALIŞMAYI NASIL DESTEKLİYOR!..

Tarih: 7 Temmuz 2017 23:56
SGK KAYITDIŞI ÇALIŞMAYI NASIL DESTEKLİYOR!..
Çalışma hayatımızın en büyük sorunlarından bir tanesi tartışmasız kayıtdışı ekonomidir. Kayıtdışı çalışmayı önlemek ve ekonominin olumsuz etkilenmemesi amacıyla Hükümet tarafından bir takım çalışmalar yapılsa da  yeterli olmuyor, adeta kanayan yara büyüdükçe büyüyor.
Önlemlerin arttırması politikalarını bu yönde geliştirmesi gereken Hükümet ise maalesef tüm uyarılara rağmen aksine girişimlerde bulunuyor. Bulunduğu girişimlerde her seferinde kendisine muhalif olan örgütlere karşı yapılıyor. Son örnek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine yönelik alınan kararlar. Birlik ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü SGK tarafından 09.06.2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedildi.
Feshedilen bu protokol gereği Birlik, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için belirlediği asgari ücreti her yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmekte ve uygulanmak üzere bağlı meslek odaları ile kamuoyuna duyurmaktaydı. Ücret belirlemesinde ağırlıklı olarak kamu kurumlarında yeni işe başlayan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücreti dikkate alınmaktaydı. Tam bir önlem sayılmasa da önemli bir adım olarak değerlendirilebilecek bu protokolü iptal etti. Sosyal Güvenlik Kurumu, imzalandığı tarihten bugüne sorunsuz olarak uygulanmakta olmasına rağmen, protokolü ‘yürütülen iş ve işlemlere esas teşkil eden mevzuatta önemli değişiklikler yaşandığı’ gerekçesiyle revize etmek istemiş kabul görmeyince iptal etmiş. Revizenin nedeni belli değil ama aslında belli! Protokolün imzalandığı 2012 yılından günümüze, protokol değişikliğini gerektirecek herhangi bir mevzuat değişikliği de olmamasına rağmen revizede ısrar var. Revize metnini inceleyen TMMOB “SGK,kendisi ile TMMOB arasında belirlenen asgari ücreti değil, işveren/sermaye piyasasının serbestçe belirlediği farklı ve ‘gerçek’ yani ‘düşük’ ücretleri esas almayı; kamu yararı ve meslektaşlarımızın korunması gerekliliklerinden uzaklaşmayı tercih etmiştir.” Tespitleriyle kabul etmemiştir. 
SGK; galiba kayıt dışılığın yalnızca sigortasız işçi çalıştırmak olmadığını, çalışanların aldığı gerçek ücret üzerinden sigorta pirimi ödememenin de bir çeşit kayıt dışılık olduğunu bilmiyor! Hadi bilmiyorlar diyelim devletin ciddi bir gelir kaybına uğrayacağınıda mı görmüyorlar. Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini korumak üzere ilgili usul ve esasları düzenlemek olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, bu görevlerini bir kenara bırakıp hükümete muhalif olan örgütlere karşı hareket yapmaya çalışması sadece Mühendis ve Mimarlara değil ülkemiz halkına karşı yaptığı büyük bir yanlıştır. Bu protokolün feshi nedeniyle devlet ciddi bir gelir kaybına uğratılacak ve vergi kaçakçılığı teşvik edilecektir. Gerçektende TMMOB ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile yürütülen işbirliğini geliştirerek daha ileriye götürmesi gereken SGK yetkilileri protokolü feshederek resmen kayıtdışılığı teşvik ederek suç işlemektedirler.
Bu yanlıştan bir an önce dönmekte fayda var ama dönecek cesaret diğerlerin de olduğu gibi maalesef kurumda da yok.

http://www.sonhaber.com.tr/makaleprint/sgk-kayitdisi-calismayi-nasil-destekliyor---/