“Eskişehir, geleceğe güvenle bakmak istemektedir”

Kategori: Güncel - Tarih: 20 Ocak 2022 14:35
“Eskişehir, geleceğe güvenle bakmak istemektedir”

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından oda üyelerinin katılımı ve görüşleriyle hazırlanan ‘Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu-2022’nin sonuçları açıklandı.

ESO tarafından hazırlanan rapora göre üreten sanayiciler öngörülebilir, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ekonomik ortam beklentisi içinde olduklarını açıkladılar. Rapor hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası olarak değerli üyelerimizin ve paydaşlarımızın görüşleri doğrultusunda hazırlamış olduğumuz ‘Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu -2022”; dünya, Türkiye ve Eskişehir özelinde yaşanmakta olan ekonomik gelişmeleri, beklentileri ve çözüm önerilerini ortaya koymaktadır. Raporda üreticileri 2021 yılında etkileyen ekonomik konuların yanında Eskişehir’in sanayi geleceğine yön verecek talep ve sorunlarına da yer verilmiştir. Üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ortaya çıkan çözüm önerileri raporda başlıklar halinde sıralanmıştır” dedi.

“Önümüzdeki dönemde çözüm bekleyen 3 ana sorun alanı tespit edilmiştir”
ESO Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu’nun odak noktasının; öngörülebilir, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ekonomik ortam beklentisi olduğunu söyleyen Başkan Kesikbaş, “Raporda, 2021 yılında ağırlıklı olarak yaşanan ve önümüzdeki dönemde çözüm bekleyen 3 ana sorun alanı tespit edilmiştir. Bunlar; hammadde, ara mamul ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar, düşük öngörülebilirlik ve kurlarda yaşanan oynaklık, Eskişehir sanayisi için kritik öneme sahip stratejik projelerin tamamlanmaması olarak belirlenmiştir” diye konuştu.

Destek sağlayan yapısal reformlar
Rapora katkıda bulunan üreticilerin görüşleri dahilinde, küresel ekonomide büyüme trendinin azalan bir eğilim içinde olduğu gözlemlediklerini açıklayan Kesikbaş, “Belirsizliklerin yükseldiği, risklerin arttığı, finansal koşulların sıkılaştığı bir ortamda firmalar daha fazla desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Yurtiçi ekonomik görünümün 2022 yılında daha istikrarlı olması için de piyasadaki ana beklentilerin ekonomi yönetimi tarafından; güçlü iletişim, güven ve fiyat istikrarının tesis edilmesi koşullarıyla sağlanması gerekmektedir. Raporda 2022 yılı için oluşan beklentileri başlıklar halinde özetlemek mümkündür. Bunlar; ihracatın hızlanmasıyla üretim kapasitelerinin artması, işletme sermayesi ve yeni yatırım ihtiyacı doğması, hammadde, emtia, enerji, navlun ve nihai ürün fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesi, küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması ve Türk üreticiler için yeni fırsatlar doğurması, iklim değişikliğine uyum ve yeşil mutabakat sürecinin hızlanması, salgın ve yeni varyantlar nedeniyle parasal genişlemelerin sona ermeye başlayacağı ve dünyada faiz oranlarının yükseleceği bir ekonomik ortamda finansman gereksinimlerinin artmasıdır” ifadelerini kullandı.

"Rapor, ekonomik durum hakkında talep, sorun ve çözüm önerileri sunuyor"
Raporda sadece bir durum tespiti yapılmadığını, ESO Meclis Üyeleri, Meslek Komiteleri, sektörel kümelenmeler ve ilgili paydaşların katılımıyla çözüm önerileri de somut bir şekilde ortaya konduğunu bildiren Kesikbaş, “İmalat sanayiye yönelmek ve üretimi desteklemek zorunludur. Stratejik sektörler belirlemek gerekmektedir. Eğitim, Ar-Ge ve bilim kuruluşlarının geliştirilmesi şarttır. İhracata dayalı bir sanayileşme modeli kurulmalıdır. Yerlileştirme, markalaşma, tanıtım ve imaj geliştirme zaruridir” şeklinde konuştu.

“Eskişehir, geleceğe güvenle bakmak istemektedir”
Eskişehir’de uygun bir üretim ortamı olduğunun altını çizen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Arazi ucuz, eleman sıkıntısı diğer illere göre daha az, 3 üniversitesi ile iş birliğine açık, yaşanabilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yatırım iklimi dikkat çekmektedir. Üretmeye, büyümeye, yatırıma, gelişmeye, desteklemeye, bilişime, paylaşmaya hazır bir Eskişehir, geleceğe güvenle bakmak istemektedir. Eskişehir sahip olduğu mevcut potansiyel ve kabiliyetlerle, doğru bir strateji ile yönetilerek, geleceğe hazırdır.”

https://www.sonhaber.com.tr/haberprint/-eskisehir--gelecege-guvenle-bakmak-istemektedir--210065.html