Hasan Singil

BORÇLU HACZEDİLEN MALINI RIZAEN SATABİLECEK

8 Ocak 2022 00:05
A
a
Ercan Kardeşler Kuyumculuk
Borçluya gönderilen ödeme emrinin kesinleşmesini takiben borçluya ait taşınır ve taşınmaz malları haczedilir. Bundan sonraki aşama ise satış işlemleridir. Borçlunun taşınır veya taşınmaz malları haczedildikten sonra haczedilen mallar satılarak paraya çevrilir.
Alacaklı satış talebi ile birlikte satış işlemleri için gerekli masrafları da ödemek zorundadır. Satış istemek için de belirlenen süreler var. İİK’nın “Satış Talebi” bölümü altındaki 106. maddesi, başlığı da dahil olmak üzere tamamen değiştirilmiştir. “Talep için müddetler ve giderlerin yatırılması” başlıklı yeni düzenlemede, önceki düzenlemenin aksine, borçluya da hacizli malın satışını isteyebilme hakkı tanınmaktadır. Ayrıca, satış talebi süresine ilişkin malın türüne göre yapılan ayrım ortadan kaldırılarak hem taşınırlar hem taşınmazlar için satış süresi bir yıl olarak belirlenmektedir.
Eklenen yeni ikinci fıkra ile, bir yıl içerisinde satışı istenilen, ancak artırma sonucu satılamayan hacizli mal veya hak için satış isteme süresinin, ilk fıkrada öngörülen bir yıllık sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzayacağı düzenlenmiştir. Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamı peşin olarak yatırılacaktır.
İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, alacaklı ve borçlu arasındaki hassas menfaat dengesinin daha güçlü şekilde korunması ve bu sürecin daha hızlı, daha az masraflı şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. Yapılan yeni yasal düzenleme ile  borçlunun,  hacizli malını, cebri satış yerine, kendi rıza ve ihtiyarıyla dilediği kişiye satabilme hakkı getirildi.
İİK’ya eklenen yeni madde 111/b ile artık haczolunan mal ve hakların satışının tamamen UYAP’a entegre bir elektronik satış portalında gerçekleştirilmesi öngörülmekte ve bugüne kadar uygulanan fiziki satış usulü kaldırılmaktadır
 İcra sistemimizde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulama kaldırılmıştır. Mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçilerek sürecin elektronik ortamda başlatılıp bitirilecek, böylece hacizli malın değerinde satılması amaçlanmıştır.
Artık internete erişimin olduğu her yerde, dileyen kişi, dilediği yerden elektronik satışa dahil olabilecek. Kars’da yaşayan bir vatandaş Edirne’de yapılan satışa katılabilecek. Bunun için internete erişiminin olması  yeterli.
İİK’ya eklenen yeni madde 111/a ile borçluya hacizli malını rızaen satış yetkisi verilmektedir. Buna göre borçlu, kıymet takdirinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde kendisine satış yetkisinin verilmesini talep edebilecektir. Bu taleple birlikte cebri satış işlemleri duracak ve icra müdürü tarafından borçluya satışı gerçekleştirmesi adına on beş günlük süre verilecektir. Bu süre içerisinde satış isteme süresi işlemeyecektir.
Rızaen satışta satış bedeli, daha önceden takdir edilen bedelin %90’ı ile o malla güvence altına alınmış ve rüçhanlı alacaklıların alacağının toplamından hangisi fazla ise bu miktarın ve o aşamaya kadar yapılan takip masraflarının toplamından az olamayacak, verilen on beş günlük süre içerisinde satış usulüne uygun yapılırsa ve taraflarca belirlenen satış bedeli dosyaya ödenirse dosya icra müdürlüğü tarafından derhal satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için icra mahkemesine intikal ettirilecektir. Mahkeme en çok on gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme ile satışın kabulüne veya reddine ilişkin kesin bir karar verecektir. Kabul ile malın mülkiyeti alacaklıya geçecek olup, ret halinde ödediği bedel alıcıya iade edilecektir.
 
Arıman Web reklam
ECC Tur
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Sonhaber Gazetesi
Göksel Tantuni Eskişehir