İbrahim Gerede

  CHP AFYON ÇALŞTAYI ESKİŞEHİR’E NASIL YANSIMALI?

29 Temmuz 2019 22:35
A
a
  CHP Genel Merkezi tarafından, 25 – 27 Temmuz 2019 tarihlerinde Afyon’da düzenlenen “Belediye Başkanları Çalıştayı” bence geçen haftanın en önemli siyasal konusuydu.
      “Martın Sonu Güzel Oldu!…” belgisi altında yapılan Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile 11'i büyükşehir olmak üzere 252 CHP'li belediye başkanı katıldı.
      Bilindiği gibi, “31 Mart- 23 Haziran Yerel Seçimlerinde yaşanan güzellikten sonra Türkiye önemli bir dönüm noktası yaşıyor…”
      O dönüm noktasının özeti şu:Son yerel seçimlerden sonra Türkiye nüfusunun yüzde 60’tan fazlasının yaşadığı büyük kentlerin belediye yönetimleri CHP ve diğer muhalif partilere geçmiş durumda…”
      Bu durum, RTE/ AKP/ MHP İttifakına dayalı Tek adam sisteminin “topal ördek” konumuna düştüğünün açık göstergesidir…
      Bu durumun açıkça gösterdiği gibi, Türkiye’ye uyarlanmak istenilen “Tek adam sistemi”, toplumumuzun Cumhuriyet ve demokrasi değerlerine dayalı dokusuna uymamıştır…
      Bu doku uyuşmazlığının bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir.
      31 Mart- 23 Haziran 2019 Yerel Seçimlerinin önemli bir sonucu da  “Kitlelerde Tek Adam Sisteminin demokratik yollarla değiştirilebileceği umutlarını güçlendirmesidir…”
      CHP’nin bu konuda – Genel Başkanından, sade üyesine kadar – azimli ve kararlı olması, sevindirici bir güzelliktir.
      Bu bağlamda Afyon Çalıştayı, kısa vadede “iktidarın CHP’li belediyeleri çalıştırmama” planını bertaraf etmek amacıyla düzenlenmiş bir etkinliktir.
      Çalıştay’ın orta vadeli hedefi de “CHP örgütü bünyesinde belediyelerle araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk alanlarında işbirliği içerisinde çalışacak birimler oluşturmak…” olarak özetlenebilir.
      Başta CHP olmak üzere tüm demokrasi güçlerini bekleyen ortak hedef ise “Demokrasinin beşiği olan yerel yönetimleri güçlendirerek, demokratik Türkiye’ye ulaşmak…” olmalıdır.
YEREL YÖNETİMLERDE CHP’NİN 7 İLKESİ
      CHP Çalıştayında yapılan çeşitli sunumlar ve arama toplantılarından sonra, Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından “Yerel Yönetimlerde Temel İlkelerimiz” başlığı altında sıralanan 7 ilke, kamuoyuna sunuldu…
      Önümüzdeki süreçte, CHP’nin belediyelerle ilgili uygulamalarının izlenmesi açısından önemli olan bu ilkelerin, CHP’li üyeler ve duyarlı yurttaşlarca titizlikle irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum.
      Bir köşe yazısının sınırları için uzun olan bu ilkelerin ayrıntılarının okunmasını sizlere bırakarak, söz konusu 7 ilkeyi kısaca özetlemek istiyorum:
 • Yurttaşları ötekileştirmemek…
 • Halkçı belediyecilik…
 • Pozitif ayrımcılık… (yoksullara, engellilere, kadınlara, çocuklara…)
 • Sosyal belediyecilik…
 • Harcamalarda açıklık ve tasarruf…
 • Partizanlık değil, Liyakat…
 • Tüm belediye işlerinde “Hak, Hukuk, Adalet…”
      Bu ilkelerin sağlıklı bir biçimde uygulanabilmesi ve geliştirilebilmesi için, Çalıştayda söz edilen “eşgüdüm birimleri” ivedilikle oluşturulmalı ve işlev kazandırılmalıdır.
“ÇAĞDAŞ ESKİŞEHİR BELEDİYECİLİĞİ” ÖNEMLİ ÖRNEKTİR
      CHP’nin Türkiye çapında oluşturacağı belediyecilik politikalarında, son 20 yılda Eskişehir’de uygulanan “Çağdaş Belediyecilik” örnek alınmalıdır.
      Açıkçası, Eskişehir’de son 20 yılda oluşan başarılı belediyeciliğin temelinde “Yılmaz BÜYÜKERŞEN” adında simgeleşen “Çağdaş Belediyecilik ilkeleri” yatmaktadır.
      Eskişehir’de özellikle 2014- 2019 dönemindeki başarıya, “Yılmaz BÜYÜKERŞEN, Ahmet ATAÇ, Kazım KURT” isimleri üzerinde “Muhteşem Üçlü” olarak simgeleşen “Sosyal demokrat belediyecilik” damgasını vurmuştur.
      31 Mart seçimlerinden önce, bu “Muhteşem Üçlü arasındaki uyumlu ilişkilere duyulan güven” , seçim sonuçlarının en önemli etkeni olmuştur.
      Bugün Eskişehir’de “Çağdaş Sosyal Demokrat Belediyecilik” ilkeleri doğrultusundaki başarılı uygulamalar sayesinde, merkezdeki belediye başkanları üzerinde kent halkının oluşturduğu “imgeler” şöyle özetlenebilir:
 • Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz BÜYÜKERŞEN: “Kalite ve Ayrım gözetmeme…”
 • Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet ATAÇ: “Güleryüz ve Halka bütünleşme…”
 • Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım KURT: “Kararlılık ve Katılım…”
       Bu güzel imgeler elbette örnek olacak düzeyde çok önemlidir.
       Ama esas önemli olan Eskişehir’de son yıllarda gerçekleştirilen Çağdaş Belediyecilik örnekleridir. Şöyle ki:
 • Bilim ve uzmanlık ilkelerine dayalı, uygulanabilir/ sürdürülebilir, kaliteli kentsel yatırımlar…
 • Çağdaş ilkelere dayalı kültür ve sanat yatırımları/ etkinlikleri…
 • Kırsal kesimde yerel üretimin ve kooperatifçiliğin desteklenmesi…
 • Belediye iş ve işlemlerinde “katılımcı, çoğulcu, saydam” ilkeler doğrultusunda iyi niyetli uygulamalar… 
      Kabul edilmelidir ki, bugün Eskişehir’de CHP’nin başarılı olmasının altında yatan temel etken, “başarılı belediye yönetimleridir.”
      Böylesi bir güzel örnek, CHP Genel Merkezi tarafından değerlendirilmelidir.
ESKİŞEHİR İÇİN ÖNERİLER
      Konumuzun Eskişehir boyutunu da şöyle özetlemeye çalışalım:
 1. EBB ile ilçe belediyeleri arasında “eşgüdüm” sağlayacak ortak bir birim oluşturulmalıdır.
 2. Eskişehir’deki “Muhteşem Üçlü” imgesi korunmalı ve geliştirilmelidir.
“Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde Yılmaz BÜYÜKERŞEN’den sonra ne olacak?...” gibi bazı çevrelerce ikide bir gündeme getirilen anlamsız ve kalitesiz polemikler, Eskişehirlilik bilincine ve etik ilkelere aykırıdır.
 1. Belediyelerdeki tüm iş ve işlemler “Partizanlıktan arındırılmalıdır…”
Çünkü “Partizan cumhurbaşkanı” uygulamasından ağzı yanan yurttaşlarımızı, “Partizan belediye başkanı” kavramı da rahatsız etmektedir…
 1. Belediyelerle parti örgütleri arasındaki ilişkiler demokratikleştirilmeli ve uygarlaştırılmalıdır.
Bu konuda ilk akla gelen öneri “Belediye başkanlarının parti içi işlere karışmamalarıdır…”
           Ayrıca unutulmamalıdır ki, CHP Kongrelerinde yaşanan sorunlar “Tüzüksel, yasal/hukuksal sorunlar değil; demokratik/ siyasal sorunlardır…”
          Ve bu tür sorunların çözümü de “Belediye- Örgüt tartışmalarında taraf olmakta değil; parti içi demokrasidedir…
 1. CHP’li belediyeler “harcamalar” konusunda daha titiz davranmalı; ancak “tasarruf” kaliteden ve sosyal belediyecilikten değil, “göstermelik etkinliklerden” sağlanmalıdır.
      Sözün özü, ülkemizin demokratikleştirilmesinde ve demokrasi güçlerinin birlikteliğinin geliştirilmesinde de CHP’yi önemli görevler bekliyor.
      Sağlıkla, sevgiyle, dostlukla…
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
.
  
 
 
 
 
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Son Haber Gazetesi