Nesli Özkay Dikkaya

GAZETELERDE EVLİLİK İLANLARI

27 Kasım 2021 00:06
A
a
Ercan Kardeşler Kuyumculuk
II. Meşrutiyet yılları Osmanlı’daki geleneksel aile yapısı ve evlilik anlayışının sorgulanmaya başladığı yıllardı. Aynı zamanda bu yıllar dergi ve gazetelerin sayısının hızla arttığı, sansürün kalktığı ve kadınların da basın hayatına atıldığı bir dönemdi. Batı’daki dergi ve gazetelerle etkileşimin artmasıyla birlikte Batı’nın “çöpçatanlık” kültürü de Osmanlı’da etkili olmaya başlamıştı. Evlilik kurumuna yayın organları elbette aracılık edebilirdi. Batı’da yaygın olan bu yöntem Osmanlı’da da uygulanmalıydı.
Böylelikle kapı kapı gezip görücüye çıkmak gibi zahmetli bir işten veya düğünlerde, nikahlarda rastlantı sonucu kız beğenilmesi gibi “ortaçağ” yöntemlerinden kurtuluş sağlanabilirdi. Artık adayların gelirlerini, yeteneklerini, mesleklerini içeren ilanlara bakarak kişiler kendilerine uygun kişiyi seçip onlarla evlenebilirdi.
Musavver Ma’lûmat-ı Nafia dergisi o dönemde kadın ve aile sorunlarına öncelik veren bir dergi olmakla birlikte aynı zamanda bu tarz evlilik ilanlarını yayınlayan bir organdı. Dergi ilan verenlerin mahremiyetini gözetiyor, adreslerini gizli tutuyor ve beğeni durumunda taraflara iletiyordu. Bu ilanlar bazen derginin Beni Okuyunuz adlı ekinde de çıkıyordu. Bu izdivaç ilanları o dönemin zihniyetini ve yaşanan toplumsal değişimi anlamak açısından oldukça önemlidir.
İşte o ilanlardan bazıları:
 
Musavver Ma’lumat-ı Nafia, sayı 10, 17 Nisan 1330 [30 Nisan 1914].
Ben fakirim. Gönlüm gayet kibardır. Memuriyet kat’iyyen istemem. Sinnim [yaşım] yirmi beştir. Yaşıma göre bir kız veya dul kadınla izdivaç etmeye karar verdim. Elimden her şey gelir. En ziyade merakım ticarete… Alacağım hanımın yüz, yüz elli lirası bulunmak şarttır. Bu para ile ticaret etmek ve muvakkat bir zaman için kendisiyle beraber gezmek isterim. Halim olsun, terbiyeli olsun, güzel olsun… Bu paraları yiyip bilahare terk edeceğim hatıra gelirse de kefil göstermeye hazırım. Ben gencim, yakışıklıyım, fakat kendimi satmıyorum. En ziyade ehemmiyet verdiğim namus ve iffet, hüsn-i ahlaktır. Mim. Nun. Te.
 
Musavver Ma’lumat-ı Nafia, sayı 10, 17 Nisan 1330 [30 Nisan 1914].
Kırk yaşımdayım. On sene evvel zevcim vefat etti. İki çocuğum var. Biri kız on bir yaşında diğeri oğlan on üç yaşında… Pederimin bıraktığı dükkanlar ayda beş yüz kuruş getiriyor. Bununla temin-i maişet etmekteyim. Elliden dûn [aşağı] olmamak ve bin kuruştan yukarı varidatı olmak şartlarıyla izdivaç etmek isterim. Üsküdar’da Doğancılar: Ha. Nun.
 
Musavver Ma’lumat-ı Nafia, sayı 9, 10 Nisan 1330 [23 Nisan 1914].
Oldukça servet sahibi bir adamım. Kırk beş yaşındayım. Fakat sıhhat ve nezafete fevkalade merakımdan pek zinde ve kuvvetli bir vücuda sahibim. İki çocuğum var. İki bine yakın maaşlı bir memurum. Halime münasip bir hanım ile izdivaç etmek istiyorum. Parada gözüm yoktur. Kafamı dinlemek isterim. Be. Ayın.
 
Beni Okuyunuz, sayı 18, 12 Haziran 1330 [25 Haziran 1914].
İki arkadaşız. Pek yakın zamanda 900 kuruş maaşla memur olacağız. Mesleğimiz aynı olmakla beraber şerefli ve parlaktır.           İstikbalde terakki edeceğimiz memul-i kavidir [çok olasıdır].
Asil aileye mensubuz. Sinnimiz [yaşımız] on dokuzu tecavüz etmektedir. Şerait-i atiyye ile mesut bir aile teşkil etmek niyetindeyiz:
            •          İki hemşire yahut iki samimi refika olmakla birlikte dul olmamaları.
            •          Sahib-i servet ve derece-i kafiyede tahsili haiz olunmaları.
            •          Lisan ve musikiye aşina olmaları matlup ise de olmasalar da nabi teşkil etmez
            •          Yalnız, en ziyade haiz-i ehemmiyet olan nokta asil aileye mensup olunmalarıyla beraber erbab-ı iffetten olmaları.
            •          Arzu buyrulduğu takdirde mektup ile adresimize müracaat olunarak malumat-ı lazıme alınabilir.
(Adres mahfuzdur) Re. Mim.
 
** Bu yazıda Zafer Toprak’ın Kadın özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935) adlı kitabında yer alan Osmanlı’da Alafranga Evlenme İlanları yazısından faydalanılmıştır.
 
Arıman Web reklam
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Sonhaber Gazetesi
Göksel Tantuni Eskişehir