SEMİH DEMİRAL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

3 Nisan 2019 23:59
A
a
Çalışanlar, çalışma hayatında birçok tehlike ile karşı karşıya kalıyorlar. Bu tehlikeleri bilmek, tehlikelere karşı alınacak olan tedbirleri öğrenmek ancak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile olabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını amaçlar. Tüm işyerlerinde işe giriş ve belirlenmiş periyodik süreler içinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği hususunda belirli konularda eğitim aldırılması veya kendisi ilgili yönetmelikte belirtilen eğitim verme yetkinliği ve sertifikası varsa eğitim vermesi zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının eğitim konularına uygun olması şartıyla verebilirler. Eğitimler, Az tehlikeli işyerleri için 3 yılda bir en az 8 saat, Tehlikeli işyerleri için 2 yılda bir en az 12 saat, Çok tehlikeli işyerleri için her yıl en az 16 saat olarak her çalışan için düzenlenir. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık, 2 yıllık veya 3 yıllık eğitim programlarının hazırlanmasını sağlar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. Maddesine göre; İşverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. İşyerlerinde çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar. Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, her işveren kendi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Asıl işveren, alt işverenin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair belgeleri kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca asıl işveren, alt işverenin çalışanlarına işe başlamadan önce işyerine özgü risklere ilişkin bilgi verir.
İşveren, çalışanlar fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu 2018 yılında yönetmelikte yapılan değişiklik ile zorunlu hale gelmiştir. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az 2 saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.
Eğitimler günde en fazla 8 saat süreli verilebilir. Eğitim öncesinde ve sonrasında verilecek eğitim konuları ile ilgili ölçme ve değerlendirme yapılır, böylece eğitim etkinliği de belirlenmiş olur. Eğitim sonunda mutlaka eğitim katılım belgesi düzenlenir. Bu form ilgili yönetmeliğin ek’inde belirtilen bilgileri içermesi zorunludur.
İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir. Ancak kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun, farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olması gerekir.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, İlkyardım, Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim, Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma konuları anlatılır. Bu konuların haricinde yapılan işlere, kullanılan iş ekipmanlarına göre ihtiyaç olan hususlarda eğitimlerin işverence verdirilmesi zorunludur. Özellikle yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma, etiketleme ve kilitleme, kaynak ve diğer ısıl işlemler vb. birçok hususta ek eğitimler aldırmak çalışanlarınızı iş kazası ve meslek hastalıklarından korunmasına, iş veriminizin artmasına, kalitenin artmasına, maliyetlerin azalmasına, prestijinizin artmasını sağlayacaktır.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir haberleri ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Son Haber Gazetesi