SEMİH DEMİRAL

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

17 Nisan 2019 23:59
A
a
Tüm kuruluşlar çalışanlarının ve diğer etkilenmesi mümkün olan yüklenici, tedarikçi, stajyer, ziyaretçi gibi kişilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur.  İş Sağlığı ve Güvenliği’nin bir sistemi dahilinde uygulanması kaza, yaralanma ve sağlık bozulmalarını kontrol altına alacak ve engelleyebilme olanağı sunacaktır. Mart 2018’de ilk defa uluslararası geçerliliği olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Daha önce İngiliz standardı olan OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi vardı, fakat uluslararası yönetim sistemi uygulamalarına entegre edilemiyordu.
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemindeki amaç, kuruluşun sağlıklı ve güvenli bir işyeri oluşturmasını sağlamak, işe bağlı kaza, yaralanma ve sağlık bozulmalarının engellenmesi ve İSG performansının sürekli olarak iyileştirilmesidir.  İSG Yönetim Sisteminde en önemli husus üst yönetimin bu sistemi uygulamak istemesi, bu konuda taahhütleri, politikaları ve hedeflerdir. İSG Yönetim Sistemi diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al döngüsü içinde ilerlemektedir. Bu sistem oluşturulurken her prosesin tanımlanması, tehlike ve risklerinin belirlenmesi, öncelik sıralamasına göre tehlikelerin ortadan kaldırılması, daha az tehlikeli makine, ekipman ve proseslerin oluşturulması, mühendislik kontrolleri ile önlem alınması, eğitim vb ile idari önlemlerin alınması, en son olarak kişisel koruyucu donanım ile çalışanların korunması sağlanması sağlanmalıdır.
OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemini uygulayanlar için ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine geçiş için 3 yıllık bir süre verilmiştir. Mart 2021’den itibaren artık OHSAS 18001 olmayacaktır.
ISO 45001 diğer ISO yönetim sistemlerinde olduğu gibi Yüksek Seviye Yapı (Annex SL) olarak oluşturulmuştur. Birçok kuruluş birden fazla yönetim sistemine sahiptir. Bu standartları ayrı ayrı uygulamak, zaman ve kaynak kaybına neden olacaktır. Bu nedenle, standartları en iyi şekilde bütünleştirme ve birleştirmek için ISO, Annex SL’yi geliştirmiştir. Yüksek seviye yapı; ortak bir yönetim sistemi çerçevesi ve tüm yeni ve revize edilen yönetim sistemlerin için şablon oluşturmaktadır. Bu yüzden kuruluşunuzda ISO 9001, 14001, 27001, 50001 vb. ISO standardı uyguluyorsanız kuruşunuza bu sistemi entegre edebilirsiniz.
İSG Yönetim Sistemi oluşturmadan önce yetkin çalışanlarınıza bu standart ile ilgili gerekli olan eğitimleri aldırmalı ve bu standardı satın almalısınız. Daha sonra yetkinliği olan kişi veya kişilere yetki vererek bu sisteminin oluşturulması için yeterli kaynağın sağlanması gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi üst yönetimin liderliği ve taahhütü olmadan bu sistem tam anlamıyla uygulanamaz. Bu sistemi uygulayacak olan kuruluş öncelikle çalışma faaliyetlerini etkileyen tüm iç ve dış hususlarını ve kapsamını belirlemesi gerekir. Üst yönetim kaza, yaralanma, sağlık bozulmalarını önleyeceğini, yasal ve diğer şartları yerine getireceğini, sistemini sürekli olarak iyileştireceğini ve çalışanların bu sisteme dahil edilmesi, katılımının sağlanmasını taahhüt eden bir İSG Politikası oluşturmalıdır. Kuruluş, tüm İSG faaliyetlerinde çalışanlarının katılımını sağlama ve görüşlerini alma konusunda proses oluşturması gerekmektedir. Bu yönetim sistemindeki en önemli hususlardan bir tanesi planlamadır. İSG Yönetim Sisteminin diğer İSG yönetim sistemlerinden farkı Riskler belirlendikten sonra fırsatların belirlenmesidir. Yani tespit edilen her risk ve uygunsuzluk için iyileştirme fırsatı olarak değerlendirerek önlem alınmasıdır. İSG performansını artırmak ve sürekliliğini sağlamak için İSG hedefleri oluşturulması gerekir. Bu hedeflerin İSG politikası ile uyumlu, ölçülebilir olması gerekir. Bu sistemin oluşturulabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için yeterli kaynak ayrılmalı, İSG bütçesi olmalıdır. Sistem kurulumu ve yönetimini yapacak kişiler yetkin olması, çalışanların bu sistem hakkında farkındalıklarının oluşturulması İSG Kültürünün oluşturulması açısından çok önemlidir. ISO 45001 uygulanırken çalışanlar ve diğer paydaşlar ile iletişim etkili bir şekilde sağlanması gerekir.
Yönetim sistemlerinde alışılagelmiş bir durum olan dokümantasyonun sağlanması önemlidir, fakat dokümantasyonun oluşturulması sistemin tam olarak uygulandığını göstermez. ISO 45001’de zorunlu olarak kuruluşun  kapsamı yazılı bir şekilde belirtilmeli, İSG Politikası oluşturulmalı, Görev, yetki ve sorumluluklar yazılı bir şekilde çalışanlara tebliğ edilmeli, İSG risk ve fırsatlarının yani risk değerlendirmeleri dokümante edilmeli, Yasal ve diğer şartlara uyum ile ilgili yazılı doküman oluşturulmalı, İSG hedefleri ve bunlara ulaşmak için yapılan planlar, yetkinlikler, İletişim, operasyonel kontrol için prosedürler oluşturulmalı, Acil durum planları, İzleme, ölçme, analiz, bakım, kalibrasyon ve performans değerlendirme kayıtları ve belgeleri oluşturulmalı ve muhafaza edilmeli, İç tetkik sonuçları, Yönetim gözden geçirme kayıtları, raporları, Olay, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin kayıtları, sürekli iyileştirme kapsamında yapılan faaliyetlerin kayıtları oluşturulmalı ve muhafaza edilmesi gerekmektedir.
İSG Yönetim Sisteminin getirmiş olduğu yeniliklerden bir tanesi de Değişim Yönetimidir. Değişim Yönetimi, İSG performansını etkileyen, planlı, geçici ve kalıcı değişiklikleri uygulamak ve kontrol etmek için prosedür oluşturulmasıdır.
ISO 45001 İSG Yönetim Sistemini kuruluşunuza adapte etmek için öncelikle Üst yönetimin isteği ve ilgisi olması gerekir, Sistemin gereklilikleri iyi bir şekilde kavranması ve kuruluşunuzun standart açısından neresinde olduğunun belirlenmesi gerekir. B u seviye belirleme işini bu alandaki uzman kişilere yaptırılmasını tavsiye ederim. Daha sonra planlama, planın uygulanması, İzleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirmenin yapılarak seviyenin tekrar belirlenmesi, yönetim gözden geçirme ile sistemin baştan ele alınması ve aksayan noktaların iyileştirilmesi bir döngü içinde devam ettirilmelidir.
Bu sistemi tam anlamıyla kurgulanması, uygulanması ve kontrol edilmesi durumunda kaza, yaralanma, sağlık bozulmaları azalacak hatta sıfıra inebilecektir. Bu sistemin hakkıyla uygulanması durumunda maliyetlerin azalması, üretimin artması, çalışanların kuruluşa olan güveninin ve bağlılığının artmasını sağlayacaktır.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Son Haber Gazetesi