SEMİH DEMİRAL

İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA İŞ İZNİ SİSTEMİ

5 Eylül 2019 00:05
A
a
Tehlikeli ve Çok tehlikeli iş sektörlerinde bazı yapılan işler çok risklidir. Gerekli tedbirler alınmadığında ölümcül kazalara, felaketlere neden olabilmektedir. Normal iş faaliyetlerinde alınmayan bazı tedbirler sonucunda iş kazaları ve yaralanmalar yaşanırken yüksekte çalışma, kaynak vb. sıcak iş faaliyetleri, kapalı ve dar alan diye tabir ettiğimiz tank, silo, menhol, logar, su deposu vb. yerlerde yapılan faaliyetler, elektrik enerji kesme ve verme faaliyetlerinde gerekli tedbirler alınmadığında birden fazla ölümlü kaza, işyerinin büyük çapta zarar görmesi, diğer tesis ve kuruluşların zarar görmesi gibi felaketlere neden olabilir.
Çalışma İş izni sistemi, tehlikeli ve rutin olmayan işlerle ilgili tehlikeleri değerlendirmek ve tanımlamak için kullanılan ve bu tehlikelerin sorunlara, olaylara, yaralanmalara veya ölümlere neden olma olasılığını azaltmak için kullanılan sistemdir. Çalışma İş izni sistemi, yazılı bir sistemdir. Potansiyel olarak tehlikeli olabilecek belirli iş türlerini kontrol edilmesini sağlar. Çalışma İş İzni Sistemi’nin amacı, denetim, test, bakım, değiştirme, onarım, bakım ve inşaat işlerini en güvenli şekilde yürütmek için iş izni sistemi ile ilgili prosedürleri ve kılavuzları tanımlamaktır. Bu sistemin uygulanması ile risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesine yardımcı olacak, böylece iş kazası, kaza, yangın, patlama, maddi hasar ve çevre üzerindeki olumsuz etki olasılığını azaltacaktır. Çalışma İş izni, yapılacak ve alınacak önlemler belirten yazılı bir belgedir. Çalışma İzni Sisteminin amacı, sistemin uygulanması adına sorumluluk atayarak bakım, onarım ve inşaat faaliyetleri üzerinde kontrol uygulamak, işle ilgilenen fonksiyonlar ve güvenlikle ilgili hususlar, tehlikeleri ve gereken önlemler arasında net bir iletişim sağlamaktır. İşin uygun şekilde tanımlanmasını, yetkili, faaliyet personelinin ne olduğunun farkında olmasını, alınacak önlemlerin belirlenmesini ve işi yapan kişilerin, işin tehlikelerini ve alınacak önlemleri anlamalarını sağlar.
Çok sayıda iş izni türü vardır. Özellikle sanayi kuruluşlarında sıklıkla kullanılan en yaygın iş izinleri Sıcak iş izni, Kapalı alanda çalışma iş izni, Yüksekte çalışma iş izni, Kazı çalışması iş izni, İnşaatta çalışma iş izni, Yük kaldırma-indirme iş izni, Elektrik kesme-verme iş izni, İskele, Personel yükseltici, Sepetli vinç, Çalışma platformu vb. iş ekipmanlarında çalışma iş izni, Patlayıcı ortamda çalışma iş izni, Alt işveren-Taşeron çalışma iş izni gibi birçok tehlikeli işlerde iş izni sistemi uygulanmaktadır.
Çalışma İş izni sisteminin çalışması sırasında olası insan hatalarını en aza indirmek için çalışanların yeterince bilgilendirilmiş, talimat verilmiş, eğitilmiş ve denetlenmiş olmalıdır. İş izni sisteminin uygulanabilmesi için yeterli bakım talimatları, doğru KKD kullanılıp kullanılmadığı denetlenmelidir. Bakım çalışmalarının kontrolünden sorumlu çalışanların iş izin sistemi içerisinde tanımlanıp tanımlanmadığı ve çalışmanın sorumlu bir kişi tarafından uygun şekilde yetkilendirilip onaylandığı kontrol edilmelidir. İş izni verilmeden önce yeterli önlemlerin alınıp alınmadığı, etiketleme ve kilitleme uygulanması, ortam havasının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, yanıcı, parlayıcı maddelerin temizlenmesi, risk değerlendirmesinin yapılması, iletişimin nasıl sağlanacağının belirlenmesi, iş izni sisteminde kullanılacak olan iş ekipmanları, iş makineleri ve el aletlerinin uygunluğunun kontrol edilmesi gibi hazırlıklar yapılmalıdır. Tüm iş izinleri kaydedilerek arşivlenmelidir. Çünkü yasal bir belge niteliğindedir. İş izni sistemi ile çalışanların stres, yorgunluk, vardiyalı çalışma, sağlık durumu gibi faktörler değerlendirilerek iş için tehlike oluşturabilecek kişilere çalışma izni verilmemelidir.
Sıcak iş izni, kaynak, alevli ve kıvılcımlı kesim, taşlama gibi sıcak ve kıvılcım çıkarıcı işlemlerden önce uygulanacak olan bir dizi kontrol ve önlem mekanizmasıdır. Sıcak iş izni uygulamadan tehlikeli yerlerde yapılacak bu faaliyetler, yangın, patlama gibi felaketlere neden olmaktadır. Birçok tehlikeli iş sektöründe bu sistemin uygulanmaması veya doğru uygulanmaması nedeniyle felaketler yaşanmıştır.
Kapalı alanlar sınırlı sayıda giriş ve çıkış için açıklığı olan, erişim ve çalışmak için yeterli büyüklükte olan ve devamlı/sürekli çalışmalar için tasarlanmamış veya bu amacı taşımayan alanlardır. Kapalı alanlara örnek olarak depolama tankları, menholler, çukurlar, silolar, yeraltı altyapı tesisleri ve boru hatları verilebilir. Kapalı alanlarda birçok tehlike bulunabilir. Zehirleyici, boğucu, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gaz, oksijen yetersizliği, yüksekten düşme, katı veya sıvı içinde boğulma, hareketli makine aksamlarına temas, elektrik akımına kapılma, mahsur kalma gibi birçok tehlikeye karşı önlem alınmalıdır.
İş kazalarına bağlı ölümlerin önemli bir kısmı yüksekten düşmeye bağlı olarak gerçekleşmektedir. Yüksekten düşme kazaları %100 engellenebilir faaliyetlerdir. Öncelikle yüksekte çalışma öncesinde uzman gözü ile çalışma alanı değerlendirilerek öncelikle alınacak önlemler belirlenmelidir. Yapısal olarak düşmeye karşı korkuluk sistemlerinin yapılması, güvenlik ağı, yaşam hatlarının oluşturulması, bağlantı noktalarının belirlenmesi gibi birçok önlem alınabilir. Yüksekte yapılacak çalışmalarda çalışacak kişilerin eğitimli olması, emniyet kemeri ve diğer ekipmanların kullanımını iyi bilmesi şarttır.
Çalışma İş izni sistemi tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında mutlaka uygulanması gereken sistemdir. Rutin ve rutin olmayan faaliyetler tekrar değerlendirerek bu sistem kurularak sıkı bir şekilde sistemin uygulanması takip edilmesi felaketleri önleyecektir.
Güvende kalın.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Son Haber Gazetesi