BİRİNCİ CİHAN HARBİ’NİN KADERİNİ BAŞTAN YAZAN ZAFER…

Tarih: 19 Mart 2022 07:59
BİRİNCİ CİHAN HARBİ’NİN KADERİNİ BAŞTAN YAZAN ZAFER…
1915 yılında tüm imkansızlıklara rağmen kazanılmış büyük bir zaferdi Çanakkale… Ordu silah ve cephane açısından sıkıntılı durumdaydı. Ağır top ve obüsler yetersizdi. Yeteri kadar mayın yoktu. Bütün zorlu şartların üstesinden gelen Türk ordusu Çanakkale’yi geçilmez kılmış ve Birinci Cihan Harbi’nin kaderini baştan yazmıştı…
Yaşadıkları bu mağlubiyet ile ilgili olarak İngilizler, Çanakkale’yi geçememelerini iki önemli faktöre bağlamaktadırlar. İlki Türk askerlerinin savunma savaşlarındaki yetenekleri; ikincisi ise Türk 5. Ordusunun fevkalade üstün liderliğiydi. İkisi de doğru değerlendirmelerdi. İngilizler savaştan Türk ordusuna saygıları yenilenmiş olarak ayrıldılar!
Ben Çanakkale Savaşı’nın nasıl olduğundan değil de savaşın iki önemli sonucundan bahsetmek istiyorum:
Bilindiği gibi, Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı’nda çarpışılan tek cephe değildi. 1917 yılına kadar devam eden savaşta Türk askeri birçok cephede kahramanca savaştı. Çanakkale’deki zafer ise tüm ordu için büyük bir moral olmuştu.
Çanakkale Savaşlarının en önemli sonuçlarından biri yetenekleri ispatlanmış ve muharebenin sınavından geçmiş bir grup komutanın ortaya çıkması olmuştu. Bu komutanların çoğu savaşın ileri aşamalarında önemli katkılarda bulunacaklardı. Nitekim bu komutanlar arasında Anafartalar Kahramanı Yarbay Mustafa Kemal Bey de vardı. Ayrıca Gelibolu savaşlarından çıkan bir dizi iyi yetişmiş ve tecrübeli piyade tümeni, yenilmesi zor birlikler olarak diğer cephelerde sıkı savaşlara gireceklerdi.
Bununla birlikte, Çanakkale Savaşı, çok sayıda vatan evladını şehit verdiğimiz bir savaştı. İtilaf Devletleri cepheye sürdüğü askerlerin çok büyük bir bölümünü sömürgelerden getirdiği için bu savaş esnasındaki kayıplardan pek etkilenmemişlerdi. Ancak Türkler için durum böyle değildi. Orada şehit düşen tüm askerler vatanın birer evladıydı. Dolayısıyla bu kayıplar Osmanlı Devleti için telafi edilemez kayıplardı. Bunun en büyük etkisi ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda görülecekti. Zira Çanakkale’de verilen şehitlerin büyük çoğunluğu yüksek öğrenim görmüş insanlardı. Bu konuda kesin rakamlar olmamakla birlikte 100 binden fazla öğretmen, mülkiyeli, tıbbiyeli ve yetişmiş okur yazar insanımızın bu savaşta hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu da Cumhuriyet’in ilk yıllarında yetişmiş eleman sıkıntısının had safhada olacağının bir işaretiydi.
Mustafa Kemal, Türk askerinin Çanakkale’de nasıl savaştığını bu cümlelerle anlatmıştır:
“Karşı siperler arasında mesafeniz sekiz metre, yani ölüm muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına tümüyle düşüyor; ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir bezginlik bile göstermiyor; sarsılmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kuran-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayrete ve tebrike değer bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur.”
Yitirdiğimiz tüm vatan evlatlarımızın ruhu şad olsun!
 
 
 
 
 

https://www.sonhaber.com.tr/makaleprint/birinci-cihan-harbi-nin-kaderini-bastan-yazan-zafer-/