ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE GÜVENLİK

Tarih: 26 Haziran 2019 22:14
ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE GÜVENLİK
Elle kaldırma ve taşıma, işyerlerinde meydana gelen yaralanmalarının üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Bunlar arasında işle ilgili kas-iskelet sistemi bozuklukları, kollar, bacaklar ve eklemlerin ağrıması ve yaralanmalar yer almaktadır.
Elle kaldırma ve taşıma, kaldırma, indirme, itme, çekme ve taşıma dahil olmak üzere çok çeşitli aktiviteleri kapsar. Bu görevlerden herhangi biri uygun şekilde yapılmazsa, yaralanma riski vardır.
Yasal olarak, işverenlerin elle taşıma risklerini azaltma sorumluluğu vardır. İşverenler, elle kaldırma ve taşıma faaliyetleri ile ilgili risk değerlendirmesi yapmaları ve elle taşıma ile ilgili riskleri azaltmak için makul olan önlemleri almaları gerekir. Elle taşıma yüksek riskli görünmeyebilir, ancak aslında işyeri yaralanmalarının en yaygın nedenlerinden biridir. Elle taşıma ölümcül olmayabilir, ancak zarar uzun vadeli ve acı verici olabilir. Uzun süreli istirahatler, ameliyatlar ve düzelmeyen sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir.
Ağır veya büyük eşyalar taşıyorsanız, yalnızca kaldırma ve taşıma ile ilgili endişelenmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak, her zaman taşıdığınız şey değil, nasıl taşıdığınız önemlidir. İnşaat işleri gibi ağır işler daha yüksek risk olsa da, tüm endüstrilerde çalışanlara elle taşıma yaralanmaları meydana gelebilmektedir.
Yükün çok ağır olması, Yükün kaba, büyük olması, Yükün kavranmasının zor olması, Dengesiz ve içindeki maddelerin yer değiştirmesi, Yükün sıcak, soğuk, keskin, sivri vb tehlikeleri içermesi elle kaldırma ve taşıma yapanlar için yüklerin getirdiği risklerdir. Yükün uzakta, eğilerek tutulması, Birçok kez tekrarlı şekilde kaldırma ve taşıma yapılması, Vücut dengesiz pozisyonda, eğilmek, bükülmek zorunda kalınması, Ani hareket yapılması, Çalışma ortamının alçak olması, Çalışma ortamının kaygan olması, Çalışma alanında zemin kot farklılıklarının olması elle kaldırma ve taşıma yapanlar için çalışma ortamlarının oluşturduğu risklerdir. Elle kaldırma ve taşıma yapan kişinin fiziksel yapısının yeterli veya uygun olmaması, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılmaması (Baret, İş ayakkabısı, İş eldiveni, Kolluk vb), Yük ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunmaması, Yorgunluk, Susuzluk, Açlık, Uykusuzluk vb durumların olması kişilerin bu faaliyetler esnasında iş kazası geçirmesine neden olabilmektedir.
Ayakta durmayı gerektiren işler, bacaklara çok fazla yük bindirir. Bu durum, kasların kalbe doğru gerekli miktarda kan pompalayacak yeterlilikte hareket etmemesi sebebiyle Bacakların şişmesine, Varis vb rahatsızlıklara, Eklemler kasıldığında basınç yorgunluğuna sebep olur. Tek ayak üzerinde durmak, vücut ağırlığının 2,5 katına denk yükü kalça eklemine yükleyebilir. Yükün kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, taşınması veya hareket ettirilmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işleridir. Sinir sıkışmaları, Bel incinmeleri, Kas tutulmaları, Eklemlerde incinmelere neden olur. Ayakta çalışırken Uzun süreli ayakta kalmayacak şekilde oturma zamanlarını düzenlemek, Uzun süre hareketsiz bir şekilde ayakta kalmamak, Aynı noktada ayakta yapılan çalışmalarda ayakaltı desteği kullanmak gerekir.
Yükler, öncelikle Vinç, Forklift, Transpalet, Konveyör, Elevatör, Taşıma arabaları vb iş ekipmanları İle kaldırılmalı ve taşınmalıdır. İşverenler, iş planlarını yaparken emek iş gücünü ne kadar azaltırsa iş gücü verimi, iş güvenliği, kalite gibi konularda fayda sağlayacaktır.
Yük kavrarken, kaldırırken ve taşırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;
Yükü kontrol ederek güvenli bir şekilde nasıl kaldırılması gerektiğine karar verilmeli, kavrama noktaları doğru tespit edilmelidir. Yükün kaldırma ve taşıma yapacak kişilere uygunluğu değerlendirilmelidir. Cinsiyete, yaşa elle kaldırma ve taşıma faaliyetlerinin sıklığına göre sınır değerler değişmektedir. Ayrıca kişilerin sağlık durumu mutlaka yapılacak işe uygun olmalıdır. Kabaca sınır değer vermek gerekirse Erkekler 25 kg, Kadınlar 15 kg dan fazla elle yük kaldırma ve taşıma işlemi yapılmamalıdır. Yükün üzerinde zarar verebilecek çıkıntılar, çapaklar, tırnaklar, keskin yüzeyleri vb olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yükün karşısına geçilerek kaldırma – indirme işlemi gerçekleştirilmelidir. Vücudun başka bir yöne dönük haldeyken yük alınmaya çalışılmamalıdır. Yükün ağırlık merkezi belirlenerek ağırlık merkezinin vücudumuza yakın olması sağlanmalı ve yük parmaklar yerine avuçlarla tutulmalıdır. Ayaklar yükün yanlarında olmalı, mutlaka koruyucu iş ayakkabısı kullanılmalıdır. Dizler çömelme pozisyonunda bükülmelidir. Sırt düz tutulmalı, yük bacaklar ile kaldırılmalı, bel ile değil. Yük mümkün olduğunca vücuda yakın tutulmalı, yük taşınan yolun boş ve engelsiz olmalı, yük indirilirken aynı temel kurallar tersten uygulanır.
Çalışmalarınız düzenli olarak yük kaldırma ve taşıma faaliyetlerini içeriyorsa, çalışanlarınıza mutlaka güvenli elle kaldırma ve taşıma teknikleri konusunda eğitim aldırılması gerekir.
 Güvende kalın.
 
 

https://www.sonhaber.com.tr/makaleprint/elle-kaldirma-ve-tasima-islerinde-guvenlik/