İDARİ MAHKEME URAYSİM’E “DUR” DEDİ!

Tarih: 28 Nisan 2022 08:06
İDARİ MAHKEME URAYSİM’E “DUR” DEDİ!
“Yapılsın” diyenlerde var karşı çıkanlarda. Alpu Ovası Büyük Ova ilan edilerek koruma altına alınmıştı.
Eskişehir’in pancar ve hububat deposu…
Yıllar önce Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi  (URAYSİM) Projesi gündeme geldi. Gerekli kamulaştırmalar yapıldı. İdari binalarda tamamlandı. Sırada TEST Merkezine rayların döşenmesi vardı.
Ardından Kömürlü Termik Santral gündeme geldi.
Eskişehir’in en verimli topraklarına iki büyük yatırımın yapılması gündeme gelince Eskişehirliler Alpu Ovasının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını iddia ederek her iki tesisisin de yapımına karşı çıktılar.
* * *
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehirlilerin yapımıma karşı çıktıkları“Kömürlü Termik Santral” inşaatının durdurulması amacıyla temyize başvurmuştu.
Danıştay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kararını iptal ederek, termik santralin yapılmasına izin vermedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Danıştay aldığı karar ile Eskişehir'e bu kötülüğün yapılmasına 'dur' demiştir. Alınan bu kararın sevindirici. Termik santrale ilişkin davalarda bir mihenk taşını daha aştık” demişti.
TERMİK SANTRALDEN SONRA “URAYSİM”
İÇİNDE YAPIMI DURDURMA KARARI ÇIKTI
Yaklaşık 10 yıl önce başlanan ancak bir türlü bitirilemeyen Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) Projesi ile ilgili olarak İdare Mahkemesi, "kamu yararı olmadığı" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bilindiği üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada mahkeme, geçtiğimiz aylarda uzman akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti atamıştı. Bilirkişi heyeti ise hazırladığı raporda, projede kamu yararı olmadığı yönünde görüş belirtmişti. İdare Mahkemesi de bu bilirkişi heyeti raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verdi.
Gerekçeli kararın son bölümünde, "bilirkişi raporunda belirtilen nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.
* * *
Mahkemelerin gerek Kömürlü Termik Santralın gerekse Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) Projesi’ni durdurma kararından sonra iktidarın atacağı adımlar merak ediliyor.
Gerçi her ne kadar Termik Santralın yapımına yargı “durdurma” kararı aldıysa da, kulağımıza gelen bilgi doğru ise cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapım için yeniden düğmeye basılacakmış.
* * *
 
simit ekmekten pahalı
6 Eylül 2021 simit zamlanarak 1 lira 50 kuruştan 2 lira olmuştu. 30 Kasım 2021'de 50 kuruş birden artan simit 2 lira 50 kuruşa satılmaya başlandı. 3 Şubat 2022 ise simit fiyatı ekmeği geçerek 3 lira oldu. Yüzde 20 zamlanan simidin yeni fiyatı, 3 lira olarak güncellenmişti.
Ticaret Odasının önceki gün yapılan meclis toplantısında simit fiyatlarına zam yapıldı. 3 lira olan simit dünden itibaren 3 lira 50 kuruşa satılmaya başlandı.
Şubat ayında yapılan zamla fiyatı 3 lira olan simit satışlarında ciddi bir gerileme söz konusu idi. Hatta bazı simit fırınları rekabete girerek 3 simidi 5 liraya satmaya başlamışlardı. Akşam saatlerinde ise simit satıcıları ise 3 simidi 6 liraya satıyorlardı.
Geçtiğimiz yıllarda bir simit fırını işletmecisiyle sohbet ederken, o zamanlar simit 1 lira 50 kuruşa satılıyordu.
Gerek tezgâhlarda gerekse seyyar olarak simit satışı yapanlara simidi 1 liraya verdiklerini, satıcıların 1 lira 50 kuruşa sattıklarını söylemişti.
Simit başına verilen kar 50 kuruş idi.
Herhalde bugün simit satıcılarının karı 1 liradır.
Girdilere gelen yüksek zamdan yakınan simit fırını işletmecileri, satış karı olarak 1 Lira zam vermelerini düşündüğümüzde “zarar ediyoruz” gerekçelerini çok doğru bulmuyorum.
Sonuçta simit çok zorunlu bir yiyecek değil.
SİMİT, EKMEĞİ GEÇTİ
Simitle birlikte ekmekte zamlandı.
210 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruştan 3 liraya yükseltildi.
210 gram ekmek 3 lira, 100 gram simit 3,5 lira.
Bir simitle karın doymaz ama bir ekmekle iki kişi rahat karnını doyurur.
Simide 3 Şubatta yapılan zamla fiyatı 2 lira 50 kuruştan 3 liraya yükselmesine Eskişehir Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Alper Kayar, simide yapılan zamma tepki göstererek geri alınması gerektiğini söylemişti.
Kayar, simide yapılan zam sonrasında vatandaşın artık simit almakta zorlandığını belirterek, "Çocukluğumuzdan süre gelen simit ayran kültürünün giderek yok olması, biz kantinci esnafını da kaygıyla düşündürmektedir. Yapılan bu zamların, çocuklarımızı obeziteye neden olan fast-food tarzı beslenmeye yöneltmesi kaçınılmazdır. Ayrıca simit zamlarının, her işletme veya seyyarlar tarafından aynı fiyat tarifesiyle uygulanmaması haksız rekabeti de beraberinde getirmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın simit ayran kültüründen uzak kalmaması için, yapılan zamların derhal geri çekilmesi, uygulanan farklı fiyat tarifelerinin yetkili kuruluşlarca denetiminin yapılması, biz kantinci esnafının en büyük beklentisidir” demişti.
* * *
Çalışan dar gelirli insanlar, iki simit bir çayla öğlen karnını doyururken simide peş peşe yapılan zamlar sonrasında artık öğle yiyeceklerini evde hazırladıkları ekmek arası peynir-zeytin ile doyuracak duruma geldiler.
* * *
 
STK'lar siyasetten tamamen uzak olmalı
 
Sivil toplum, en genel anlamıyla devletle aile arasında, gönüllü, kendi kendini yaratan, kendi ayakları üzerinde duran, hukuksal bir düzenle ya da bir ortak değerler kümesiyle sınırlı, devletten özerk, örgütlü toplumsal yaşam alanı olarak tanımlanmakta.
Sivil toplum kuruluşu, belirli bir amacı gerçekleştirmek, desteklemek veya daha ileri bir seviyeye taşımak amaçlı kuruluştur. Devletin resmi kurumlarından bağımsız olarak çalışan, sosyal, kültürel, çevresel ve benzeri amaçları kapsamında, halkın bir araya gelerek gönüllülük esasıyla çalıştıkları, “Birlikten Güç Doğar” ilkesiyle kurulan ve hayatlarına bu ilkeyle devam eden yasal olarak devlet tarafından kaydedilen ve denetlenen topluluklardır.
Sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf, sendika ve oda adı altında faaliyet gösteren, toplumun oluşturduğu ve toplum yararına çalışan kuruluşlardır.
Sivil toplum kuruluşlarının en önemli özelliklerinden birincisi hükümetlerden, kamu kurumlarından ve siyasi partilerden bağımsız olarak çalışabilmeleri, ikincisi tamamen toplumsal düzen ve sosyal refah için çalışmaları dolayısıyla kâr amacı gütmemeleridir.
STK’ların üyeleri arasında her türlü düşünceye sahip insanlar vardır. Bu nedenle belirli bir ideoloji içerisinde olmamaları ve destek vermemeleri gerekir.
* * *
Peki, günümüz de böyle mi?
Hayır.
STK’lar “iktidar yanlısı veya karşıtı” olarak ikiye bölünmüş.
İktidara yakın olanlar yanlışta yapsalar destek veriyorlar.
Karşı olanlar ise “doğru” yapsa bile karşısında duruyorlar.
Her ikisi de yanlış yapıyor.
STK’lar siyasetin üzerinde olmalı.
* * *
Üretici ve Sanayici İş Adamları Konfederasyonu İç Anadolu Bölge Başkanı, Çeltik ve Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Taş, STK’ların siyasetten uzak olması gerektiğinin altını çizmiş.
“Bence STK’lar kuruluş amaçlarına uygun hareket etmeli ve temsil ettiği kitleyi düşünerek adımlar atması gerekir. Bütün STK’ların birbiriyle bağlantılı ya da koordineli olması elbette ki çok zor böyle bir şey beklenemez ancak yakın alanlarda, benzer amaçlar için kurulmuş, STK’lar işbirliği halinde olmaları çok daha verimli olur. Ekonomik açıdan üreticiyle ve esnafla birlikte çalışarak üretimlerin daha geniş bir yelpazede ve pazar imkanıyla tanıtılması sağlanarak ayrıca total miktarı artırarak birim başına düşen maliyetler azaltılabilir” demiş.
STK’lar maalesef kişilere veya
gruplara bağlı hareket ediyor
“Günümüzde dayanışma kültürünün zayıflaması nedeniyle STK’lar ciddi öneme sahip olmuşlardır. Sahip oldukları bu öneme uygun hareket etmeyen veya maddi yetersizlik nedeniyle hareket edemeyen STK’lar yok olmaya mahkûmdur. Aynı amacı güden STK’ların birlikte hareket edememesi sorunların çözüm mercilerine iletilmesini, sorunların çözümü ile ilgili yol izlenmesini zorlaştırmaktadır.STK’ların maalesef kişilere veya gruplara bağlılığı işleri yerine kişileri ön plana çıkarma çabası demokratik isleyişlerine ve aralarında olabilecek işbirliğine engel olmaktadır” diyerek noktayı koymuş.
* * *
STK’lar elbette ki gündemi yakından takip ederek ülke gündemiyle ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaşmalı.
Yanlışı kim yapıyorsa doğru olanı söyleyerek uyarmalı, yol göstermeli.
“Yanlış yapanları uyarmak bizim görevimiz değil” dememeli.
Hem temsil ettikleri insanların hak ve hukuklarını arayacaklar hem de yanlış yapanları uyaracaklar.
Ancak hangi görüşten olursa olsun siyasetin içerisinde olmamalılar.
Siyaset yapmayı düşünüyorlarsa, düşüncelerine en yakın siyasi parti hangisi ile üye olup oralarda siyaset yapmalılar. Doğrusu bu.
Hiçbir STK, bir siyasi partinin arka veya ön bahçesi olmamalı.
* * *
 
İYİ PARTİ’NİN OYLARI UÇTU!
2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu doğru tahmin eden araştırma şirketi ORC'nin 4 bin 385 kişiyle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre; AK Parti yüzde 28,1 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 7,8 oy aldı. CHP yüzde 24,3 oy alırken ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 17,3 oy toplayarak büyük çıkış yakaladı. Ankette Gelecek Partisi yüzde 2,3, DEVA Partisi yüzde 2,1 oy alırken HDP ise yüzde 8,5 oy topladı. Böylece Cumhur İttifakı yüzde 35,9, Millet İttifakı yüzde 41,6 oy aldı.
ORC Araştırma, 17-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca 41 ilde yapılan araştırmada toplam 4 bin 385 vatandaşla görüşüldü.
CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 40'IN ALTINI GÖRDÜ
Ankete göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 28,1 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 7,8 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 35,9 oldu.
İYİ PARTİ'DEN BÜYÜK ÇIKIŞ
Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 24,3 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 17,3 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 41,6 oranında kaldı..
DEVA VE GELECEK'TEN ATILIM
HDP yüzde 8,5 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi yüzde 2,3 ve Gelecek Partisi yüzde 2,1 oy alarak büyük atılım yaptı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1,6 oy toplarken onu Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,5'le takip etti. Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 1,3, BTP yüzde 1,2 oy alırken Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise yüzde 0,9 oy topladı.
* * *
 
FIKRA:
 
Kabadayı köylü
Eski zamanlarda köylünün biri, istenen vergileri hiçbir zaman vermezmiş. Tahsildarı kovalar, muhtarı azarlar. Ama sonunda karakola çekilip temiz bir dayak yedikten sonra vergiyi verirmiş.
Onun bu inatçılığına bir gün karısı dayanamamış:
- Ah be adam! Madem sonunda vereceksin, niye zamanında vermezsin de boş yere dayak yersin?
Adam kızmış:
- Be kadın, hemen kuzu kuzu ödersek, bizim kabadayılık nerede kalır.
* * * *
 

https://www.sonhaber.com.tr/makaleprint/idari-mahkeme-uraysim-e--dur--dedi-/