Eskişehir'de defin maliyetleri zamlardan nasibini aldı Eskişehir'de defin maliyetleri zamlardan nasibini aldı

Başkan Dr. Nazan Aksaray, “Sağlık kurumlarında yaşanan sorunların sorumluları hekimler değil bu kötü sağlık politikasıdır” diyerek Bakan Fahrettin Koca’ya programdan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. 

Eskişehir Bilecik Tabip Odası’nın (EBTO) yeni yönetimi ilk basın açıklamasını gerçekleştirdi. Başkan Dr. Nazan Aksaray, sağlıkta her gün giderek büyüyen sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirtti. Bakanlığın uygulamaları yüzünden muayene süresinin 2 dakikaya kadar düştüğünü söyleyen Aksaray, “Hastalarımız randevu bulurlarsa ilaç bulamıyorlar.  Bulurlarsa yüksek katkı payları nedeniyle ilaçlarını alamıyorlar. Hastanelerde yatak bulunamıyor. Başka illerde veya özel kuruluşlarda çare aramaya mecbur kalıyorlar. Açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan insanlarımız ise büyük bir çaresizlikle baş başa kalıyorlar” dedi.Tüm sorunların temelinde Sağlık Bakanlığı’nın ısrarla devam ettirdiği Sağlıkta Dönüşüm Programı olduğun belirten Aksaray, “Bu program, merkezinde sadece rantın ve paranın olduğu; bilimden, insanî tüm değerlerden ve liyakatten uzak, toplumun sağlık hakkının, hekimlerin, sağlık çalışanlarının emeğinin, meslekî değerlerinin ve ilkelerinin yok sayıldığı, sağlığın topyekun özelleştirildiği bir sermaye projesidir” ifadelerini kullandı. 

HASTA DA HEKİM DE DEĞERSİZLEŞTİRİLDİ

Programla birlikte toplum sağlığının derinden etkilenmesinin yanı sıra hekimlerin de değersizleştirildiğini vurgulayan Aksaray, “Hekimler de hastalarımız da bu sistemin mağdurudur. Biz iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Ağır çalışma koşulları altında, beden ve ruh sağlığımızı kaybetmeyi, mesleğimizi yapamaz hale gelmeyi ve genç meslektaşlarımızın yurt dışına gitmesini istemiyoruz. Halkımızın, bu kötü sistemin bizi hastalarımızla karşı karşıya getirmeye çalıştığını bilmesini istiyoruz. Sağlıkta yaşadığımız şiddet, bu sistemin, hem öğesi hem sonucudur. Sağlık kurumlarında yaşanan sorunların sorumluları hekimler, sağlık çalışanları değil, bu kötü sağlık politikasıdır. İstediğimiz, çok kolay ve nettir: Eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz, kamusal sağlık hizmeti istiyoruz” diyerek Bakan Fahrettin Koca’ya bu programdan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. 

Kaynak: Haber Merkezi