Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Sekreteri Bülent Arslankaya  açıklamalarda bulundu.

TÜKDES Genel Sekreteri Arslankaya yerel yönetimlere çağrıda bulundu.

TÜSF hentbolda Anadolu Üniversitesi seriyi bozmadı TÜSF hentbolda Anadolu Üniversitesi seriyi bozmadı

Görme engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması için yerel yönetimlerin gerekli hizmetleri yapmalarını talep eden Arslankaya, “Yerel seçimler tamamlandı seçmenler seçimlerini yaptı. Şimdi seçilenlerin talepleri dinleme ve vaatlerini yerine getirme vakti. Engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınmasıyla sıkı sıkıyla bağlantılıdır. Görme engellilerin trafik lambası bulunan yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanabilmesi için sesli uyarı sistemi hayati öneme haizdir. Trafik lambası bulunan yaya geçitlerine sesli uyarı konulsun. Yaya geçitlerinde yayalara yeşil yandığında yapılacak ‘sayın yayalar yeşil yandı, kontrollü geçiniz’ uyarısıyla görme engelli bireyler yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanabileceklerdir. Görme engellilerin toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması için yaya geçitlerindeki trafik lambalarına yayalar için sesli uyarı konulmalıdır. Doğuştan sahip olunan onura saygıyı güçlendirmek ve engelliliği önleyici tedbirleri almak yerel yönetimlerin asıl görevleridir” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ali Çalık