Fail Nedir? Failin TDK ve Hukuk Anlamı

Fail, Türkçede iki farklı anlama sahip bir kelimedir. Fail, hem bir işi yapan, hem de bir suçu işleyen kişi olarak tanımlanabilir. Fail, Türk Dil Kurumu ve hukuk alanında farklı şekillerde kullanılır. Peki, fail ne demek? Failin TDK ve hukuk anlamı nedir? İşte detaylar…

Fail: Bir İşi Yapan Kişi

Fail, Türk Dil Kurumu’na göre bir işi yapan kişi anlamına gelir. Fail, fiilin yani işin öznesidir. Fail, bir işi gerçekleştiren, bir sonuç ortaya çıkaran veya bir eylemi başlatan kişidir. Örneğin, “Ali kitap okudu.” cümlesinde Ali, faildir. Çünkü kitap okuma işini yapan kişi odur.

Fail, genellikle olumlu anlamda kullanılır. Fail, bir işi başarıyla yapan, bir sorumluluğu yerine getiren veya bir hedefe ulaşan kişi olarak da nitelendirilebilir. Örneğin, “O, projenin faili oldu.” cümlesinde fail, olumlu bir anlam taşır. Çünkü proje, failin sayesinde gerçekleşmiştir.

Fail: Bir Suçu İşleyen Kişi

Fail, hukuk alanında ise bir suçu işleyen kişi anlamına gelir. Fail, bir suçun faili olmak için, suçun unsurlarını taşıyan bir fiili işlemiş olmalıdır. Fail, suçun kanunilik, kusur, sebep-sonuç ilişkisi ve zarar gibi unsurlarını yerine getiren kişidir. Örneğin, “O, cinayetin failidir.” cümlesinde fail, bir suç işlemiş olan kişidir. Çünkü cinayet, failin kastıyla işlediği bir fiildir.

Yaz mevsimin vazgeçilmezi dilim dilim tezgahlarda! Yaz mevsimin vazgeçilmezi dilim dilim tezgahlarda!

Fail, genellikle olumsuz anlamda kullanılır. Fail, bir suçtan dolayı cezai sorumluluk taşıyan, yargılanan veya cezalandırılan kişi olarak da tanımlanabilir. Örneğin, “Fail, tutuklanarak cezaevine gönderildi.” cümlesinde fail, olumsuz bir anlam taşır. Çünkü fail, işlediği suç nedeniyle hürriyetinden yoksun bırakılmıştır.

Kaynak: HABER MERKEZİ