T.C
ESKİŞEHİR
3. AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/171 Esas
DAVALI : SEBAHATTİN ZORLU 2***24 kimlik numaralı

İ L A N

Davacı NURTEN ÇATLI ile Davalı SEBAHATTİN ZORLU arasında mahkememizde görülen Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;
Mahkemenizce bildirilen adreslere çıkartılan tebligatlar iade edilmiş olup 19/09/2023 tarihli duruşmada davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden HMK.nin 316-318 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde ilk itirazlarınızı ve delillerinizi de içeren cevap dilekçenizi vermeniz, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız aynı zamanda 23/11/2023 günü saat 10:10'a bırakılan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olunur.
22/09/2023


#ilangovtr BASIN İLAN NO: ILN01897356
#ilangovtr Basın No ILN01897356