Miraç Kandili Duası

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm

Bismillahir-rahmanir-rahîm

Ey Bizleri varlığa erdiren, Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz. Yaratan ve Yaratılan arasındaki bu eşsiz münasebeti anlamak ve yaşamak adına şükranlarımızı sunuyoruz.

Biz kulların, sınırsız merhametinle kuşatılmış, rahmet kapılarının ardındayız. Affa, mağfirete muhtaç kulların olarak, ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, bize rahmet kapılarını sonuna kadar aç. Bizleri, Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail kıl.

Miraç Gecesi'nin feyiz ve bereketiyle, kalplerimizi iman nuruyla aydınlat, bizi kötülüklerden uzaklaştır, hayırlı ve salih amellerle donat. İlim, irfan ve hikmetle dolu bir yaşam nasip eyle.

Rabbimiz, bu mübarek gecede yeryüzündeki tüm mazlumları gözet, zalimlere karşı mazlumların yardımcısı ol. İslam coğrafyasında yaşanan zorlukları hafiflet, kardeşlik bağlarını güçlendir.

Dualarımızı kabul buyur, bizi affet, hayırlı ve bereketli bir yaşam ihsan eyle. Amin.

Miraç Kandili'nde Okunacak Dualar

  1. “Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

  2. “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınıyorum. Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır. Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin. Nefsimin sahibi ve efendisi sensin. Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınıyorum.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

  3. “Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

    3 yaşındaki Alpaslan'dan acı haber geldi! 3 yaşındaki Alpaslan'dan acı haber geldi!
  4. “Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e)” (Bakara-286)

  5. “Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

  6. “Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

Miraç Kandili'nde okunacak bu dualar, samimi bir niyetle ve içtenlikle yapıldığında, Müslümanların manevi bir yükseliş yaşamalarına vesile olabilir. Allah'a yöneliş ve tevazu içerisinde yapılan dualar, affediciliği, merhameti ve sevgiyi yücelten Rabbin rahmetine ulaşmayı umut eder.

Kaynak: Haber Merkezi