Kral Şakir: “Devler Uyandı” gösterime girdi Kral Şakir: “Devler Uyandı” gösterime girdi

Miraç Nedir?

Miraç kelime anlamı itibariyle yükselmek, göğe çıkmak anlamına gelir. İslam inancına göre Miraç, Peygamber Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın daveti üzerine Cebrail (as) ile birlikte gerçekleştirdiği, gökyüzünü aşarak sema katlarına yükseldiği ve Allah'ın huzuruna vardığı olayı ifade eder. Bu olay, peygamberler arasında bir ayrıcalık olarak kabul edilir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir.

Kur'an-ı Kerim'de Miraç ile ilgili olarak şu ayet yer almaktadır:

"Elbette ki onu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götürdük ki, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." (İsra Suresi, 17:1)

Bu gece, Müslümanlar için Allah'a yakınlaşma, ibadet ve dua etme fırsatı olarak değerlendirilir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Miraç gecesinde gerçekleştirdiği bu muazzam olay, İslam'ın bir mucizesi olarak kabul edilir.

Miraç gecesi neler yaşandı?

Miraç gecesi pek çok önemli olayın gerçekleştiği bir gece olarak kabul edilir. İslam inancına göre Miraç gecesi, Allah'ın peygamberi Muhammed'e (s.a.v.) gönderdiği özel bir davet üzerine Cebrail (as) ile birlikte gerçekleşen bir yolculuktur. Bu gece boyunca peygamberimize çeşitli emirler, bilgiler ve müjdeler verilmiştir.

Miraç gecesinde beş vakit namazın farz kılınması, İslam'ın en temel ibadetlerinden biri olan namazın dünya ve ahiret hayatında Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu vurgular. Namaz, Müslümanların Allah'a kulluklarını ifade eden, düzenleyen ve güçlendiren temel bir ibadettir.

Ayrıca, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi ve Bakara Suresi'nin son iki ayetinin vahyedilmesi, Miraç gecesinin Müslümanlar için bir bağışlanma ve rahmet zamanı olduğunu gösterir. Bu gece, inananlar için duaların kabul olduğu, günahların affedildiği bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Müslümanlar, Miraç gecesinde bol bol ibadet, dua ve tövbe etme fırsatı bulurlar.

Kur'an-ı Kerim'de Miraç olayı?

Miraç olayı, Kuran'da İsra Suresi'nde bahsedilmektedir. İsra Suresi'nin 1. ayeti, Miraç olayına işaret ederek, Allah'ın peygamberi Muhammed'i (s.a.v.) Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya götürdüğünü ve kendisine bazı ayetleri gösterdiğini ifade eder. Bu olay, peygamberin Allah'ın kudretini ve ilmini daha derinlemesine anlaması, vahiy almak üzere semaya yükselmesi anlamına gelir.

İsra Suresi, 17. sure olarak Kuran'da yer alır ve toplam 111 ayetten oluşur. Miraç olayı, bu surenin başında belirtilir ve peygamberin bu olağanüstü deneyimi, iman edenlere Allah'ın kudreti ve peygamberlik misyonunu hatırlatmak için anlatılır.

Kaynak: Haber Merkezi