Bu muafiyetten haberdar olmayan vatandaşlar ise beş yıl geriye dönük olarak ödedikleri vergileri geri alabilecekler.

Emlak vergisi ödemekte olan milyonlarca kişinin aslında vergi mükellefi olmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle, Ombudsmanlık kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun belirttiği emsal karara dayanarak, emlak vergisi iadesinin yapılacağını açıkladı.

Muafiyet hakkından yararlanacak kişiler arasında emekliler, ev hanımları, işsizler, şehidin dul eşi ve yetimleri, gaziler, engelliler bulunuyor. Bu kişilerin sahip oldukları evin tek ikametgah olması ve devletin sağladığı maaş dışında herhangi bir gelire sahip olmamaları durumunda, sıfır oranlı emlak vergisi kanunundan yararlanma hakkına sahip olacaklar.

Eskişehir'de kandil simidini bile yedirmeyecek fiyatlar! Eskişehir'de kandil simidini bile yedirmeyecek fiyatlar!

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun açıklamasına göre, "Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli vergi oranından, Türkiye'de brüt yüzölçümü 200 m²'yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan; gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar yararlanacaktır."

Bu karar, söz konusu kişilere düzenli olarak ödenen emlak vergilerinin geri ödenmesi anlamına gelmektedir. Özellikle, emekliler, dul ve yetimler ile ölüm ve maluliyet aylığı alan kişilerin evlerinin 200 metrekareden küçük olması durumunda emlak vergisi ödemeleri gerekmemektedir.

Kaynak: Haber Merkezi