Elektriğe yapılan zammı değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Salih Eğerci, “Zammın enerji bedeli üzerinden yapılmadığı aşikâr. Dağıtım şirketlerinin darboğazlarını ortadan kaldırmak için yapıldı. Biz şirketlere bir fonlama söz konusu olduğunu düşünüyoruz çünkü enerji maliyetlerinde böyle bir artış söz konusu değil” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığını açıkladı. Yapılan zammı değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Salih Eğerci ise zammın yüksek olduğuna dikkat çekerek, enerji maliyetlerinde böyle bir artışın söz konusu olmadığını dile getirdi. Enerji dağıtım şirketlerinin fonlandığını dile getiren Eğerci, “Tarifeleri kontrol ettiğimizde aslında bu zammın enerji bedeli üzerinden yapılan bir zam olmadığı aşikâr. Artışlara baktığımız zaman bir önceki tarifeye göre aslında mesken abonelerindeki enerji bedelinde yüzde 2 buçukluk, sanayideki enerji bedelinde sadece yüzde 10’luk bir artış varken dağıtım hizmeti kısmında yüzde 60’a varan bir oranda artış söz konusu. Aslında enerji maliyetlerinde böyle bir artış söz konusu değil. Dünyada da söz konusu değil. Buradaki önemli konu dağıtım hizmetlerindeki artış. Biz dağıtım şirketlerine bir fonlama söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Dağıtım şirketlerinin darboğazlarını ortadan kaldırmak için yapılan bir zam” dedi.

İĞNEDEN İPLİĞE HER KALEM ZAMLANACAK

Ekim ayında tekrar zam geleceğini öngören Eğerci, “Dört kişilik bir ailenin aylık elektrik giderini 230 kilovat saat olarak hesapladığımızda düne göre bir ayda gelecek elektrik faturası 345 lirayken bir anda 476 liralık bir rakama tekabül etti. Zam temmuz ayında olacak ve uzun süre zam olmayacak anlamına gelmiyor. Benzer bir hamleyle Ekim ayında da bir zam bekliyoruz. İğneden ipliğe her şeye zam gelecek. Çünkü enerji sanayide, üretimde bir girdi. Bu girdi maliyetinin artması tabii ki üretim kademelerindeki yatırımları da etkileyecek. Bu etkilemelerden kaynaklı olarak peyderpey zamlar oluşmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de o sorun çığ gibi büyüyor! Eskişehir'de o sorun çığ gibi büyüyor!

KAPASİTEYİ KARTEL ŞİRKETLER KULLANIYOR

Enerji çalışmalarında yapılması gereken çözüm önerilerini dile getiren Eğerci, “Sanayici enerji maliyetlerini azaltmak anlamında bazı yatırımlar yapmak istiyor. Sanayide güneş enerjisinden maliyetlerin düşürülmesi ve özellikle iklim değişikliğiyle mücadele anlamındaki çalışmalarda birtakım soru işaretleri söz konusu. Şu anda bir sanayici olarak siz çatınıza bir güneş enerji santrali ile ilgili bir başvuruda bulunduğunuz zaman bununla ilgili kapasite sorunu karşınıza çıkıyor. Biz bu kapasitelerin kimler tarafından tahsil edildiğiyle ilgili bir çalışma yaptığımızda aslında büyük kartel şirketlerin, yani enerji üretip satan şirketlere kapasite tahsisleri yapıldığını görüyoruz. Biz bu noktada enerjinin bir meta olarak kullanılması taraftarı değiliz. Enerji bir girdi maliyetidir hem konut için hem sanayi için. Ve bununla ilgili eğer verimlilikle ya da üretimle alakalı bir çalışma yapılacaksa yerinde tüketim, yerinde üretim şeklindeki bir modelle yapılması taraftarıyız. Bunun için de olması gereken yegâne çözüm yolu da dikey entegre bir kamu otoritesinin enerji sektöründe kurulmasıdır” diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Gazetesi - Berivan Halis