Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Brüksel’de düzenlenen önemli toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.
Başkan Kesikbaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğinde Brüksel’deki “European Parliament of Enterprises 2023” toplantısına TOBB Delegasyonu olarak katıldı.

Eskişehirli kadınlar şiddete karşı ses yükseltti! Eskişehirli kadınlar şiddete karşı ses yükseltti!

Başkan Kesikbaş, konuşmasını İngilizce olarak yaparak salona hitap etti. Enerji konusunun konuşulduğu oturumda konuşan Başkan Kesikbaş şunları söyledi:  “AB'deki ve AB dışı ülkelerdeki KOBİ'ler, hem yeni küresel durum hem de iklim krizinin gerektirdiği enerji dönüşümü karşısında benzer zorluklarla karşı karşıyadır. Öte yandan, Avrupa'nın iklim ve enerji direncine yönelik stratejisini güçlendirmek amacıyla, komisyonun sürdürülebilir finans çerçevesini gözden geçirerek açık bir ekonomiye yatırımları teşvik etmesini ve hem Avrupa hem de AB dışı ülkelerdeki KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlaması gerektiğine inanıyoruz. . Bu zorlukların hep birlikte aşılması için AB'nin ötesine geçerek Türkiye gibi AB dışı ülkeleri de kapsayacak küresel işbirliğine ihtiyaç olduğu açıktır. Bunun için nasıl bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğu, komisyonun bu konuda ne gibi hazırlıklar yaptığının çok önemli olduğunu düşünüyorum."