İbrahim Gerede

“LAİK ve BİLİMSEL EĞİTİM PLATFORMU (LABEP)”

7 Ağustos 2017 12:42
A
a
      Okurlarımın bildiği gibi, 21 yıldan beri KESİT köşesinde en çok irdelenen konu “EĞİTİM” sorunlarıdır.
      Özellikle AKP’nin iktidar olduğu son 15 yıl içinde “Laik ve bilimsel eğitimin ortadan kaldırılmasına yönelik niyetleri ve girişimleri” o kadar çok yazdım ki…
      O yazdığım yazılardan bir özet oluştursam, bugün toplumumuza dayatılan “dindar ve kindar eğitim müfredatının” gelişim süreci ortaya dökülür…
      Ama ne yazık ki bugün “Ben dememiş miydim?” işgüzarlığının sırası değil…
      Bugün, “Bi Şey Yapmalıııı!...” diye haykırmanın sırası.
*****
       RTE/AKP iktidarının son olarak ortaya sürdüğü “müfredat/öğretim programı” ucubesinden sonra, ne yazık ki toplumsal muhalefet gereğince harekete geçirilemiyor…
      Daha çok sosyal medyada yoğunlaşan tepkiler de ne yazık ki “kahretme, lanetleme, desteksiz atma ya da tıklayarak geçiştirme…” kısır döngülerini aşamıyor.
      Böyle bir süreçte içimdeki haykırışlara çıkış ararken “bir umut ışığı” beni heyecanlandırdı.
      Beni umutlandıran “LABEP” hakkında derlediğim bilgileri ve yaptığım değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
 
LABEP’İN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ
     LABEP, Ülkemizin saygın 5 sivil toplum örgütü olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV), İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Kadın Araştırmaları Derneği (KAD) Genel Başkanlarının çağrısıyla İstanbul’da,11 Şubat 2017 tarihinde bir araya gelen 25 Sivil Toplum Kuruluşu tarafından oluşturuldu.
      LABEP’in Koordinasyon Kurulu’nda ÇYDD, ADD, ÇEV, İKKB, KAD, EĞİTİM SEN, EĞİTİM- İŞ örgütleri yer alıyor.
      Platformun kuruluş aşamasında yapılan basın açıklamasına göre amaçları ve hedefleri şöyle özetleniyor:
       “Eğitimin her kademesinde yaşanan niteliksiz ve amaca uygun olmayan düzenlemelere ve uygulamalara ilişkin umutsuzluğa karşı laik ve bilimsel eğitimi ortak payda kabul ederek bir araya geldik.”
      “Uzun zamandır tehlikenin farkında olan biz eğitimciler, bu konuda ayrı ayrı savaşım vermek yerine güçlerimizi ve deneyimlerimizi birleştirerek savaşım vermek için buradayız…”
      11 Şubat 2017 günü İstanbul’da yapılan Panelde eğitim alanımızın güncel ve yakıcı sorunları irdelendi.
     Bu panelde yapılan değerlendirmeler, eleştiriler ve çözüm önerileri bir kitapçıkta toplandı.
     LABEP tarafından 3 Mart 2017 günü yapılan basın açıklaması ile:
     “Laik, Bilimsel Eğitim Platformu  olarak, Laik, bilimsel eğitimi bir özgürleşme süreci olarak değerlendiriyoruz ve günümüzde eğitimin dinselleştirilmesi ve piyasalaştırılması çabalarına karşı tüm demokratik kitle örgütlerini, sendikaları birlikte dayanışmaya davet ediyoruz…” denildi.
      LABEP oluşumu içinde, Koordinasyon Kurulu’nda yer alan örgütler yanında TÜMÖD, TÜKD, VELİ-DER, MÜZED, KAVEG, YKKED gibi eğitimle doğrudan ilgili kuruluşların olması çok önemli.
      Bu arada, böylesine önemli bir platforma EĞİT- DER, KEÇEV, TEÖ- DER gibi örgütler de mutlaka katılmalıdır…
 
LABEP’İN “BİRLİKTE DEMEKRATİK MÜCADELE” ÇAĞRISI
      MEB’in son günlerde ortalığa saldığı “Sözde Yeni Müfredat” konusunda 3 Ağustos 2017 günü yapılan basın açıklaması ise özetle şöyle:
    “ MEB tarafından yürürlüğe konulan yeni öğretim programı (müfredat),bütün okullarda laik ve bilimsel eğitim yerine, dinsel referanslara ağırlık veren eğitimi getirme çabasıdır.”
      “Bundan böyle sınıflarda matematik, edebiyat ya da “Yurtta barış, dünyada barış!” değil cihat anlatılacaktır.
      “ Bu dayatmacı din anlayışı asla kabul edilemez!”
       “Yeni öğretim programı, eğitim sisteminin ihtiyaçlarından çok, büyük ölçüde siyasal iktidarın ‘2023 vizyonu’na, eğitimin ve toplumsal yaşamın bütün alanlarında etkisini duyumsatan “dindar ve kindar nesiller” yetiştirmek isteyen siyasal-ideolojik çizgisine göre düzenlenmiştir.”

      “Bilginin her düzeyde İslamcılaştırılması, ülkemizin geleceğini karartacak bir uygulamadır.
      “Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu(LABEP)” çatısı altında bir araya gelen kuruluşlar, ana-babalar, yurttaşlar olarak bizler:
      • Bu eğitim programının uygulamaya konulmamasını;
      • Eğitim programının bilimin ve aklın yol göstericiliğinde yeniden yazılması için toplumun geniş kesimlerinin katılımıyla kurullar oluşturulmasını;
      • Hazırlanacak programın önce pilot bölgelerde uygulanmasını, uygulamaların yapılacak değerlendirmelerden sonra kademeli olarak yaygınlaştırılmasını;
      • MEB’in çocuklarımızı ihmal ve cinsel istismar olaylarıyla anılan birtakım kuruluşların eline teslim etmek ve yeni FETÖ örgütleri yaratmak anlamına gelen protokoller imzalamaktan vazgeçmesini; bağlantı kurulmuşsa çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği yararına bu bağlantıların ivedilikle sonlandırılmasını istiyoruz, bekliyoruz.

      Çocuklarımızı ve geleceğimizi korumak için bütün yurttaşlarımızı, birlikte demokratik mücadeleye çağırıyoruz.

ESKİŞEHİR’DE “LABEP” OLUŞTURULMALIDIR
      Bilindiği gibi Eskişehir, “Demokrasi mücadelesinde platformların önemi” konusunda Türkiye’ye örnek olan bir kenttir.
      Bu bağlamda Eskişehir’in yakın demokrasi tarihinde “Eskişehir Demokrasi Platformu, Eskişehir Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu” gibi oluşumların çok önemli yerleri vardır.
      Eskişehir’in bu deneyim birikimi, en kısa sürede “Eskişehir Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (ESLABEP)” oluşturulması görevini adeta dayatmaktadır.
      “ESLABEP” in oluşumunda başta eğitim örgütleri EĞİTİM SEN, EĞİTİM- İŞ, EĞİT- DER, TEÖ- DER, YKKED olmak üzere ÇYDD, ADD, TEGV şubeleri mutlaka yer almalıdır.
      Adı geçen örgütlerin Eskişehir birimleri arasındaki “ilişkilerin sağlıklı olmadığı…” bilinen bir gerçekliktir.
      Ancak unutulmasın ki, “Gün, sübjektif ayrıntılara ve kaprislere takılarak AYRIŞMAK günü değil; BİRLİKTELİK günüdür.”
      Eğer “Laik ve bilimsel eğitim ortak paydası öne çıkarılırsa”, bu güzel kentte güçlü bir “ESLABEP” oluşturulabilir…
      Haydi, “BİRLİKTE, DEMOKRATİK MÜCADELEYE!..”
      Sağlıkla, sevgiyle, dostlukla…
      
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Son Haber Gazetesi