İbrahim Gerede

SEÇİM BİLDİRGELERİNDE EĞİTİM KONUSU

31 Mayıs 2018 22:00
A
a
     Türkiye’nin içine sokulduğu baskın seçim sürecinin, “Alelacele hazırlanmış seçim bildirgeleri” yayımlandı.
     Ancak seçim tartışmalarında “Başkanlık sistemi- Demokratik parlamenter sistem” tartışmasının öne çıkması nedeniyle toplumun diğer temel sorunları gölgede kalmış durumda.
      Üstelik seçim sisteminin “ittifak yapma dayatması” yüzünden, siyasal partiler arasındaki ideolojik/ siyasal farklılıklar da karmakarışık durumda…
      Böylesine karışık bir ortamda, toplumumuzun “eğitim” gibi can alıcı bir sorunu da ne yazık ki gereğince tartışılamıyor.
 
EĞİTİMİMİZİN TEMEL SORUNLARI
      Öncelikle mevcut eğitim sistemimizde yaşanan temel sorunları hiç olmazsa ana başlıklarıyla anımsayalım:
 • Kalitesizlik (tüm eğitim kademelerinde),
 • Eşitsizlik (bölgeler, köy- kent, merkez- varoş, kadın- erkek arası),
 • Eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği,
 • Çağdaş eğitim ilkelerinden uzaklaşma,
 • Eğitimin dinselleştirilmesi,
 • Eğitimi özelleştirme eğiliminin artması,
 • Çağdışı müfredat programları,
 • Kesintili zorunlu eğitim sisteminin getirdiği sorunlar,
 • Sınav sistemi karmaşası,
 • Eğitimde yerel olanakların engellenmesi,
 • Yaşam boyu eğitimin yetersizliği…
      Seçim bildirgelerinde öncelikle bu sorunların çözüm önerilerini aramamız gerekiyor.
      Seçime katılacak siyasal partilerin seçim bildirgelerinde yer alan eğitim bölümlerinden süzdüğüm bazı seçkileri (alfabetik sırayla ve benim seçtiğim başlıklar altında) birlikte irdelemeye çalışalım.
AKP: YAPTIKLARI - YAPACAKLARI…
      Seçim bildirgesini “Neler Yaptık - Neler Yapacağız” başlıkları altında sunan AKP’nin “eğitim vaatleri” şunlar:
 • Eğitimde kalite seferberliği yapılacak…
 • Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak…
 • Eğitim yatırımları sürecek…
 • Müfredat güncellenecek…
 • Profesyonel okul yöneticiliği başlatılacak…
 • YÖK yeniden düzenlenerek(!) demokratik, özgürlükçü ve evrensel değerlere uygun üniversiteler(!) oluşturulacak…
 • Eğitimde özel sektörün payı artırılacak.
 • Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacak.
     
      Görünen o ki, “yukarıda özetlediğimiz temel sorunların 16 yıldan beri tek sorumlusu olan AKP’nin eğitim alanında yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır(!)…”
 
CHP: EĞİTİMDE REFORM ARAYIŞI
      CHP Seçim Bildirgesinin 95- 106 sayfalarında yer alan eğitim bölümünün ara başlıkları şöyle:
 • Eğitimde Yeni Bir Anlayış,
 • Eğitimde nitelik artışı,
 • Eğitimde eşit olanaklar,
 • Çağdaş, demokratik, laik ve bilimsel eğitim.
 • Eğitime daha fazla destek,
 • 1+ 8+ 4= 13 yıl zorunlu eğitim,
 • Çağdaş ve akılcı müfredat programları,
 • Ortaöğretimde her öğrenci istediği okul türünü seçecek,
 • Yükseköğretim: Üniversite özerkliği sağlanacak, YÖK kaldırılacak, rektör ve dekanlar seçimle belirlenecek.
 • Öğretmenler kalkınmanın ve demokrasinin güvencesi olacak.
 • Yaşam Boyu Eğitim geliştirilecek; “Kent Enstitüleri” kurulacak…
      
      Eğitim politikalarında ve tüm eğitim kademelerinde önemli “reform önerileri” olan CHP Seçim Bildirgesinde, “ Din dersi zorunluluğu, Kuran Kursları ve İmam Hatip Okullarının sınırlandırılması…” gibi tartışmalı konularda açık görüş belirtilmiyor…
 
HDP: KÖKTENCİ EĞİTİM ÖNERİLERİ
      Halkların (Kürt Halkının) kültürel ve siyasal sorunlarının ağırlıklı olduğu HDP Seçim Bildirgesinde, “eğitim” konusu ayrıntısı olmayan özet cümlelerle değerlendiriliyor. Şöyle ki:
 • 4+4+4 Sistemine son verilecek…
 • Bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, anadilinde eğitimi esas alan müfredat oluşturulacak…
 • Din dersleri zorunlu olmayacak…
 • Tüm merkezi sınavlar kaldırılacak…
 • YÖK kaldırılacak…
      HDP Seçim Bildirgesinde, eğitim alanında kaldırılacağı ya da yeniden oluşturulacağı belirtilen kurumların yerine konulacak “uygulanabilir/ sürdürülebilir öneriler belirgin değil…”
      İlk, orta, yükseköğretim kademelerinde yapılacak düzenlemeler belirtilmiyor.
      Ayrıca, önerilen “anadilinde eğitim” yanında, “resmi eğitim dili” konusunda açıklık yok…
İYİ-P: İYİ EĞİTİM- İYİ GELECEK
      İYİ-P Seçim Bildirgesi, milliyetçi/ muhafazakâr çizgiden merkeze kaymaya çalışma gayretlerinin bir özeti…
      Partinin simgesi olan “İYİ” sözcüğü eğitim konusundaki söylemlerde bolca kullanılıyor. Dikkat çeken yaklaşımlar şunlar:
 • Eğitime ayrılan kaynaklar artırılacak,
 • Eğitim müfredatı ve ders kitapları yeniden düzenlenecek,
 • Zorunlu eğitim 1+5+3+4= 13 yıl olacak. (Kesintili/ kesintisiz ayrımı açık değil)
 • Özel sektörün eğitim girişimleri teşvik edilecek…
 • YÖK kaldırılacak, üniversite özerkliği getirilecek…
 
MHP: MİLLİYETÇİ EĞİTİM
      MHP Seçim Bildirgesinin “eğitim” bölümü, “Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuru…” diye başlayan hamasi şovenist söylemler dışında, AKP yaklaşımlarından pek farklı değil… Şunlar vurgulanıyor:
 • Eğitim dili Türkçe ’dir,
 • Zorunlu eğitim iki kademeli 9 yıl olacak,
 • Din dersleri zorunlu ders olacak,
 • YÖK yeniden yapılandırılacak…
 • Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak…
 • Hayat boyu eğitim yaygınlaştırılacak (nasıl olacağı belli değil),
 
SP: EĞİTİMİN MİLLİ GÖRÜŞÜ
      SP Seçim Bildirgesi bence “Yok aslınsa diğer milliyetçi/ muhafazakâr partilerden farkımız ama biz SP’yiz…” diye özetlenebilir. Eğitimle ilgili birkaç başlık şöyle:
 • Eğitimde AB yerine milli eğitim modeline geçilecek…
 • Kuran Kurslarının önündeki tüm engeller kaldırılacak…
 • Sınav sistemi değiştirilecek,
 • Liyakat esas alınacak,
 • YÖK kaldırılacak,
 • Öğretmenlik mesleği geliştirilecek…
 
VP: ULUSALCI EĞİTİM
      VP Seçim Bildirgesi, “Türkiye koşullarında milli (ulusal/şovenist) duygularla sol değerleri harmanlayarak oluşturulmaya çalışılan ‘nasyonal sosyalist’ çizginin…” açık izlerini taşıyor.
      Eğitim bölümündeki bazı söylemleri şunlar:
 • Milli, bilimsel, demokratik, laik, çağdaş ve parasız eğitim kurulacak,
 • Cumhuriyet eğitim birliği sağlanacak,
 • Zorunlu temel eğitim kesintisiz 13 yıl olacak,
 • Tarikatlara ve özel kesime ait eğitim kurumları kamulaştırılacak,
 • Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak…
******

      Seçim bildirgelerinden açıkça görünen o ki, ülkemizin eğitim sorunları 24 Haziran’dan sonra da sürecek…
      Bu bağlamda, başta “Laik, bilimsel, demokratik, kamusal eğitim mücadelesi veren eğitim örgütleri” olmak üzere tüm duyarlı yurttaşlara önemli görevler düşüyor.
      Sağlıkla, sevgiyle, dostlukla…
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Son Haber Gazetesi