İbrahim Gerede

EĞİT-DER 15.GENEL KURULUNDAN DAMLALAR

29 Mayıs 2018 11:07
A
a
     “Eğitimciler Derneği (EĞİT-DER) Genel Merkezinin 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı”, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Ankara’da yapıldı.
     EĞİT- DER Eskişehir Şubesi adına 8 delege arkadaşla birlikte katıldığımız bu genel kuruldan süzdüğüm damlaları sizlerle paylaşmayı bir görev sayıyorum.

DÜNDEN BUGÜNE EĞİT-DER
     Öncelikle EĞİT-DER konusunda belleklerimizi şöyle bir tazelememiz gerekiyor.
     EĞİT-DER, ülkemizde 12 Eylül 1980 kırımından sonra ortaya çıkan soğuk ve karanlık günlerdeki buzlar arasından fışkıran ilk “kardelen”dir.
      Anımsanacağı gibi, 12 Eylül’ün neden olduğu kış uykusundan ilk uyananlar “öğretmenler” olmuştu.
     Demokratik öğretmen hareketinin öncüleri, Nisan 1986’da “abece” adıyla bir dergi çıkararak yasakları deldiler. Adeta bir örgüt gibi işlev gören “abece Dergisi” çevresinde oluşan birleşik güç sayesinde 16 Şubat 1988’de EĞİT-DER kuruldu.
     “abece ve EĞİT-DER kuruluş sürecinin” demokratik öğretmen örgütlenmesi tarihinde çok önemli bir yeri oldu. İlk birkaç yıl içinde abece’nin abone sayısı 5 bini aştı, EĞİT-DER ise 1990 yılında 80 şubeye ulaştı.
     Ülkemizde 1980 sonrasında memur sendikacılığının temeli EĞİT-DER tarafından atıldı. Bu süreçte, demokratik örgütsel yaşam alanında çok önemli deneyimler kazanıldı. Bencileyin birçok eğitimci toplumsal kimliğimizi bu süreçte geliştirdik.
     Abece Dergisi ve EĞİT-DER’in açtığı yoldan yararlanılarak, 1990’da ilk eğitim sendikalarının kurulmasından sonra EĞİT-DER eski çekiciliğini yitirdi.
      EĞİT-DER bugün 16 şubesi, sınırlı sayıda üyesi ve çok yoğun maddi sıkıntılarla yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

EĞİT- DER SÜRECİNDE ESKİŞEHİR’İN YERİ
      Eskişehir’de TÖS ve TÖB- DER geleneğinden gelen öğretmenler, ilk sayısı Nisan 1986’da çıkan abece Dergisi’ne çok güçlü destek verdiler.
      EĞİT-DER Eskişehir Şubesi ise 1989 yılında kurulan ilk şubelerden birisi olarak, sürecin başından bugüne değin her zaman ve her koşulda derneğin en etkili şubelerinden birisi oldu.
      Eskişehir Şubesi bugün de gerek üye sayısı gerekse nitelikli/katılımlı etkinlikleriyle ve kazandığı örgütsel saygınlığıyla EĞİT-DER’i ayakta tutan temel şubelerden birisi konumundadır.
      EĞİT- DER Eskişehir Şubesi’nin bugünkü konumuna gelmesi, demokratik öğretmen hareketinden süzülüp gelen deneyim birikimi yanında; Eskişehir’de BİRLİK, KALİTE, KATILIM ilkeleriyle sürdürülen ve artık gelenekleşen bir “EĞİT- DER örgütsel yaşamının” başarısıdır.
      Türkiye çapında iz bırakan ve başlangıçtan günümüze kadar içinde birinci derece sorumluluk yüklenmekten onur duyduğum bu güzel ESKİŞEHİR geleneğinin gelecek yıllarda da sürdürülmesi çok önemlidir.

EĞİT- DER 15. GENEL KURULUNUN TARİHSEL ÖNEMİ
      Türkiye demokratik öğretmen örgütlenmesinin gelişim süreci açısından, “EĞİT- DER’in 15. genel kurula ulaşabilen ilk örgüt olması” önemli bir tarihsel olgudur.      
      Bu tarihsel olgu, yüz yılı aşkın bir süreden aşıp gelen “Demokratik öğretmen örgütlenmesi zinciri içinde EĞİT-DER halkasının önemini” göstermektedir.
      Çünkü o zincirin EĞİT-DER halkası, demokratik eğitim mücadelesinin bugünlere uzanmanı sağlamıştır.
     Diğer yandan EĞİT-DER, 30 yılı aşan yaşamıyla “Demokratik öğretmen hareketi içindeki en uzun ömürlü örgüt” sıfatını taşımaktadır.
     EĞİT-DER’in öncülü ve bugünkü yayın organı olan “abece Dergisi” ise 32 yılı aşan yayın yaşamıyla “Demokratik eğitim alanında yayın yapan en uzun ömürlü dergi” sıfatını taşımaktadır.
      EĞİT-DER’in 15. Genel Kurulunun güncel önemi ise Türkiye’de kısır tartışmalarla ve gerginliklerle yüklü bir seçim süreci ortamında yapılmış olmasından kaynaklanıyor.
      Üstelik eğitim alanımızda “kalitesizlik” ve “eşitsizlik” yerlerde sürünmesine rağmen, seçim sürecinin tartışmaları içinde“eğitim”  konusunun gereğince yer almaması, bu genel kurulun önemini daha da artırmıştır.

GENEL KURULDAN ÇIKAN SONUÇLAR
      İşte, Türkiye’nin çeşitli yörelerinden gelen ak saçlı EĞİT-DER’liler, 26 Mayıs 2018 günü Ankara’da böylesine bir bilinçle ve umutlarla toplandılar.
      Öncelikle, tarihe kayıt olsun diye Eskişehir’den bu genel kurula katılan arkadaşların isimlerini yazmak istiyorum. İbrahim GEREDE, Emin DAĞLI, Nihat ÜLKER, Ceyhun ÖZYURT, İrfan AY, Nadir KALYONCU, Hüsnü GÖKTEN, Ömer Osman ÖZEL, Ramazan KARAKAYALI.
      Divan başkanlığını Eskişehir Şube Başkanı Emin DAĞLI’nın yaptığı 15. Genel Kurulda katılımcılar bir yandan ülkemizin ve EĞİT-DER’in yaşamakta olduğu sorunlarla ilgili endişelerini dile getirirken, bir yandan da anılarını, umutlarını ve bilinçlerini paylaştılar.
     Toplantıda oybirliğiyle kabul edilen “Genel Kurul kararlarıyla”:
  • “EĞİT-DER’in ve abece’nin korunması ve geliştirilmesi,
  • Laik, bilimsel ve demokratik eğitim mücadelesinde birlik sağlanması,
  • Ülkemizde sürdürülmekte olan bağımsızlık, demokrasi, barış, eşitlik, özgürlük, ve adalet mücadelesine destek verilmesi…” konularında EĞİT- DER’in azim ve kararlılığı ortaya konuldu.
      Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda dernek yönetim organları şu isimlerden oluştu.             
      Merkez Yönetim Kurulu: Mustafa DEMİR, Mustafa ECEVİT, Muzaffer YALÇIN. Meral SERİNYEL, Meral TÜZÜN, Sema KOÇAK, Fahrettin EŞGÜNOĞLU.
      Merkez Denetleme Kurulu: Raif tombul, İbrahim GEREDE, Naci ÖZDEMİR.
      Onur Kurulu: Mustafa GAZALCI, Kasım KOÇ, Nihat EREN.
      Benim örgütsel yaşamımda çok özel bir yeri olan EĞİT- DER’in:
  • “Kuruluşundan bugüne tüm genel kurullarına katılan tek delege” sıfatını taşıyor olmam,
  • 14. Genel Kurulda Divan Başkanlığı yapmam,
  • 15. Genel Kurulda “Merkez Denetleme Kurulu Üyesi” seçilmem, benim için onur kaynağıdır.
      Laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelemiz her hal ve koşulda sürecek.
      Sağlıkla, sevgiyle ve dostlukla…
1000
icon
Nihat Kızıloluk 31 Mayıs 2018 02:00

Kalemine kuvvet sevgili başkanım.

0 1 Cevap Yaz
alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Eskişehir ve Eskişehirspor haberleri için gerçek kaynağınız Son Haber Gazetesi