Şiddet, en yalın haliyle “bir kişiye güç veya baskı uygulayarak istenen bir şeyi yapmaya zorlama” şeklinde tanımlanmaktadır.

Sertlik, kaba güç olarak tanımlansa da şiddet aynı zamanda duygu ve davranışta aşırılık olarak da tanımlanmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca farlı boyutlarda gözlenen şiddet olgusu artık yaşamımız boyunca ayrılmaz bir hale gelmiş bulunmaktadır. Bireylerin yaşam kalitelerine zarar veren ve aynı zamanda da bundan en çok etkilenen kadınlardır. Şiddetin ortaya çıkardığı psikolojik, fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden maalesef karşı karşıya kalmaktadırlar. 
 Kadına karşı şiddet her şeyin üstünde bir insan hakları sorunudur. Ve bu sorun dünyada en yaygın, en çok gözden uzak tutulan bir problemdir. Kadına karşı şiddet, kadının enerjisini sonuna kadar bitiren, psikolojisini tehlikeye atan ve kadının kendisine karşı özsaygısını öldüren bir sağlık problemidir. Kadına yönelik şiddet; kadını inciten, ona zarar veren, cinsel, fiziksel ve ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı yüksek ve özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olan davranış olarak da açıklanabilir.

         “Kadına yönelik şiddeti önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik” neler yapılabilir? 
   -Bu konuda ilk yapılması gereken; kadına karşı şiddet konusunda toplum bilinçlendirilmelidir. Bu bilinç her şeyden önce kadının toplumda birey olduğunun kabulünü sağlayarak, toplumdaki zihniyeti sağlayacak şekilde olmalıdır.
   -Devlet çok yönlü olarak bu ciddi anlamda önemli sorunu ele almalı ve bu konuda gerekli çözümler üretmelidir.
   -Kadınların iş hayatında olsun eğitim alanında olsun kısacası her alanda desteklenmeli ve buna yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
   -Şiddete uğramış kadınlar için güvenli ve her zaman sığınabilecekleri yerler oluşturulmalıdır.


“Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur.”
                                                                  Mustafa Kemal Atatürk
“ Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor demektir.”
                                                                                                                                              Sebuhi  Quluzade
“ Şiddet, yetersiz kimsenin son barınağıdır.”
                                                Isaac Asimov