Sevgili okurlar; Geçtiğimiz hafta sonu Gazzeli çocukların yaşadığı Ankara’ya yakın bir yerde bakanlığın düzenlediği piknik alanına bizi de davet ettiler.

Aradan bir hafta geçmesine rağmen hala zihnimizden bir türlü atamadık. Yaklaşık 300 çocuğun yaşadığı yerde ancak 150 çocuk getirebilmişler zannederim diğer kalanları da bu hafta sonu getireceklermiş.

İnsanlık alemi ilk insan Hz. Adem’den beri böyle bir vahşet görmemiş henüz annesini babasını bile tanıyamamış, kiminin adı dahi yok, adını söyleyemiyor, bacağı gitmiş hem de iki bacağı birden. Kiminin iki kolu yok, kiminin tek gözü gitmiş, İslam tarihinde okuduğumuz insanlığın en büyük vahşeti KERBELA faciasından belki de daha büyük bir felaket. Allah dini, dili, milliyeti ne olursa olsun böyle bir zulmü hiçbir insanlığa göstermesin.

Çocuklar adlarını bilmedikleri için burada isim konmuş. Yok böyle bir felaket insanlık tarihinde ailesinden hiç kimse kalmamış hangi kabileye mensup olduğu da bilinmiyor. Bunun ebedi alemde hesabını hepimiz göreceğiz. İmanımız bu yönde.

Yüce yaradan tez zamanda bu kafirler topluluğunu kahru perişan eylesin. Hiçbir şey yapamıyorsak vakit buldukça onların bu zulümden kurtulması için dua edelim.