Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), e-okul sistemi üzerinden 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait seçmeli derslerin seçim işlemlerinin başladığını açıkladı.

Buna göre ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihleri 12 Şubat 2024 tarihine kadar yapılacak. MEB’in savsakladığı (!) birçok işin yanında seçmeli dersler konusunda aylar öncesinden merkezi anlamda devreye girmesinin elbette nedenleri var.

SEÇMELİ DERSLER NEDEN VAR?

 Eğitimin temel hareket noktalarından biri her insanın kendine özgü kişiliğinin, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farklı olduğunu dikkate almasıdır.

Bu nedenle eğitim, bireylerin farklı ihtiyaçları olduğu savını işlerken bireylerin ilgi alanlarını karşılayacak, yeteneklerini ortaya çıkaracak çağdaş programları okullarda devreye sokmak durumundadır. Okullarda ders programlarının zorunlu ve seçmeli ders olarak ayrılması bu anlayışın gereğidir.
Zorunlu dersler öğrencilerin okullarını bitirebilmek için almaları gereken temel derslerdir.
Öğrencilerin, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmelerini sağlayarak yaşam becerilerini geliştiren seçmeli ders uygulaması, çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmada etkili bir eğitim yöntemidir. Ancak MEB’in son yıllardaki uygulamaları seçmeli derslerin de siyasal iktidarın hedefleri (!) doğrultusunda şekillendirilmeye çalışıldığını gösteriyor.

“ZORUNLU SEÇMELİ” OLUR MU?
MEB Talim Terbiye Kurulu, geçtiğimiz günlerde ilköğretim (ilkokul-ortaokul) ve ortaöğretim (Lise) haftalık ders çizelgelerinde yeni düzenleme yaptı. 
Bu düzenlemeye göre ilköğretim kurumlarında “Seçmeli Dersler” başlığının altında; (İnsan-Toplum ve Bilim, Din-Ahlak ve Değer, Kültür-Sanat ve Spor) alt başlıklı üç grup belirlendi. Öğrencilerin seçmeli derslerini belirlerken bu üç grubun “her birinden en az bir ders seçme zorunluluğu” getirildi.
Liselerde de ortaokullardakine benzer bir değişiklik yapıldı. 
Liselerde (İnsan-Toplum ve Bilim, Din-Ahlak ve Değer, Kültür-Sanat ve Spor) alt başlıklarına, Akademik Çalışmalar seçmeli ders grubu eklendi. 9. ve 10.sınıflarda 3 grubun her birinden en az bir ders, 11 ve 12. sınıflarda üç grubun en az ikisinden birer ders seçme zorunluluğu getirildi.
Bilindiği gibi, ortaokul ve liselerin tüm sınıflarında haftada iki saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zorunlu ortak ders olarak okutulmaktadır. MEB’in yaptığı son değişiklikler sonrasında “zorunlu seçmeli ders” uygulaması ile ortaokul ve liselerdeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi fiilen dört saate çıkarılmış oldu.

ÇOCUKLARI RAHAT BIRAKIN!..

Seçmeli derslerle yapılan amaçlı düzenlemelerin yanı sıra bazı Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve okul yöneticilerinin seçmeli derslerin belirlenmesi konusunda müdahil tavırlar içinde olması duyumları giderek artıyor.

Derslerin seçilme sürecinde camilerde bile okullarda verilecek seçmeli dersler arasında dini içerikli derslerin seçilmesinin istenmesi sıradan hale geldi.

Okullarda seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde öğrencilere baskıcı bir yönlendirme yapılmamalı ve çocukların özgür iradeleriyle seçim yapabilmeleri sağlanmalıdır.

Öğretmen yokluğu gerekçe gösterilerek çok sayıda seçmeli dersin açılmaması, onun yerine bazı derslerin seçilmesi için eğitim yöneticilerinin seferber (!) olması iddiaları kabul edilemez.

Bugün ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders seçme hakkı ve şansı bile vermediğiniz öğrencilerden yarın hangi yüzle adaletli, özgürlükleri savunan, demokratik ilkeleri benimseyen bireyler olmasını bekleyeceksiniz?