Geçen hafta CHP’nin “En düşük emekli aylığı, hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım” önerisini

Ve

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın (TES), - “En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir”. Yani en düşük emekli maaşı 34 bin 215 lira olmalıdır.

Önerilerini değerlendirmiştik.

Bu hafta ise, CHP’nin ve Tüm Emeklilerin Sendikası’nın aşağı yukarı fikir birliği içinde olduğu diğer maddeleri ele alalım.

CHP; bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalı.

*Tüm Emeklilerin Sendikası (TES); bayram ikramiyesi yılda 4 kez verilmeli, en az asgari ücret tutarında olmalı.

CHP: Prim düzenleme katsayısı aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetle ölçüde artıralım.

TES: 2008’de uygulamaya sokulan “SGK reformu” terk edilmeli ve memurlara verilen “seyyanen zam” tüm emeklilere verilmelidir.

CHP: İntibak yasası çıkararak 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası ayrımları ortada kaldıralım.

TES: İntibak yasası çıkartılmalı, eşit koşullarda çalışmış biri, birkaç yıl geç emekli oldu diye hak gaspına uğruyor. Bu hiç adil değil, düzeltilmelidir.

CHP: Emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı.

TES: İmzalan Uluslararası sözleşmeler esas alınarak, emekli sendikaları tanınmalı, kapatma davaları geri çekilmelidir.

CHP: Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını fiyat farklarını muayene ücretlerini mutlaka artık ortadan kaldıralım.

TES: Sağlık kolay erişebilir olmalı, her türlü sağlık hizmetlerinden katkı payı kaldırılmalıdır.

CHP: Kurumların özel sandıklarından emekli olanlar banka gibi kuruluşlar, özel bankaların kendi sandıklarından emekli olanları bayram ikramiyeleri eşitlenmeli, ilaç katkı payları düşürülmeli. Onlara promosyon ödemesi yapılmalı.

TES: Sandık emeklilerine bayram ikramiyesi verilmelidir. İlaç katkı payları kaldırılmalı, promosyon ödemesi yapılmalı.

CHP: Emekliler için emekli kart çıkarılmalı.

TES: Emeklilerin gelir durumu dikkate alınarak, A-B-C- D kategorilerinde, emekliler için emekli kart çıkarılmalıdır.

CHP: Emeklinin ortezlerinden protezlerine ayağını kaybetmiş bu vatan için çalışırken, protezi var eskimiş verdikleri para olması gerekenin 30'da 1'i; ortezde protezde en iyisi emekliye hemen ödenmeli.

Elektrik ve doğal gaz faturalarında yüzde 25 ile 40 arasında indirim yapılmalıdır.

Emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının emekli askerlerin sorunları çözülmelidir.

65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir daha hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde şoför esnafını da düşünerek onları karşı karşıya bırakmadan kanun yoluyla devlet eliyle devletin cebinden çözülmelidir.

Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek uygulaması kesintisi bitirilmeli.

Emeklilerin kredi ve kredi kartı borçları bir defaya mahsus bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli, bu kamburdan emekliler kurtarılmalıdır.

Vergide adalet mutlaka sağlanmalı, dolaylı vergi kademeli olarak sıfırlanmalı

TES: Emeklilere ve çalışanlara ekonomik büyümeden pay verilmelidir.

3600 Ek gösterge mağduriyetleri giderilmelidir.       

CHP ve Tüm Emeklilerin Sendikası’nın emekliler ile ilgili tespit ve çözüm önerilerine madde madde karşılıklı yer verdik.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; “HER AY 5.5 ÇEYREK ALTINI ALIP KAÇAN BİR DÜZEN VAR” dedi.

CHP iktidarında bunun telafisine yönelik bir çalışma yapmak gerekmez mi?

Ayrıca, emeklilerin sorunlarının çözümü iktidar olduklarında çözeceğine dair vaatler iyi de, seçime 4 yıl var, bu 4 yıl emekli sürünmeye devam mı etsin!

Yoksa mecliste siyaset üstü bir tavırla diğer muhalefet parti milletvekilleri ile birlikte çözüm arayışında olmaları gerekmez mi?